Výzva pro regulátory jak nastavit daňovou legislativu - Digital Taxation Forum Prague 2019

Tisknout
Publikováno 22.02.2019

Konference k digitální ekonomice, kterou spolupořádala 22.2. v Praze Vysoká škola ekonomická a Komora daňových poradců ČR za podpory partnerů, zejména společnosti Grant Thornton, se věnovala různým pohledům na digitální ekonomiku (program konference). V praxi se už dnes běžně setkáváme se službami, které jsou poskytovány virtuálními resp. internetovými poskytovateli, které probíhají v takzvané sdílené ekonomice bez fixování poskytovatelů na nějakou konkrétní lokalitu či provozovnu. Z hlediska zdanění tak dochází k nerovnováze mezi tradičními společnostmi a poskytovateli digitálních služeb, kteří se mohou efektivně reálnému zdanění vyhnout nebo je přenést mimo území, kde dosáhli zisku. To vše je výzva pro regulátory, jak nastavit daňovou legislativu tak, aby se tento problém odstranil. Nalezení globálního řešení je komplikované, nicméně aktuálně diskuse probíhá zejména na úrovni OECD. Také Evropská komise přišla v březnu loňského roku s iniciativou upravit digitální ekonomiku v rámci Evropy, ovšem i zde se naráží na problémy různých zájmů jednotlivých členských států, kdy některé sice evropské řešení podporují, ovšem vzhledem k tomu, že na daňové legislativě se musí dohodnout všechny členské státy, je hledání řešení obtížné. Další informace je možné získat na následujících odkazech:
https://bit.ly/2u3KDiw
https://bit.ly/2GKm8LE
https://bit.ly/2U0sJFG