Zahájení právního vzdělávání na Právnické fakultě MU

Tisknout
Publikováno 08.03.2017

Ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně byl v pondělí 6. 3. 2017 zahájen další běh Právního vzdělávání pro poradenství. Při příležitosti první přednášky účastníky přivítala paní děkanka Právnické fakulty doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. a za KDP ČR její viceprezident Ing. Martin Tuček a tajemník Ing. Radek Neužil, LL.M.

Celkem 18 celodenních seminářů se zaměří na témata z různých oblastí práva např. obchodní korporace, smluvní obchodní vztahy, daňový řád v judikatuře Nejvyššího správního soudu, majetková práva, insolvenční právo a exekuce, daňové trestné činy atd. Přednášet budou zkušení lektoři jako jsou prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (ústavní soudce), prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., JUDr. Petra Nováková, Ph.D. Všichni přednášející absolvovali již několik předchozích běhů a obdrželi vynikající hodnocení od kolegů daňových poradců.

Dvouletého vzdělávacího programu, ve kterém mohou absolventi získat osvědčení vydané Právnickou fakultou MU, se účastní 60 posluchačů především z řad daňových poradců, ale i jejich spolupracovníků.