Zástupci Komory se účastní VIII. ročníku mezinárodní konference Daně bez hranic

Tisknout
Publikováno 12.10.2018

Letošní ročník konference Daně bez hranic zahájili dnes ve Vratislavi prezident Polské komory daňových poradců společně s prezidentem Dolnoslezské pobočky Polské komory daňových poradců a tajemníkem Komory daňových poradců ČR. Daňové podvody, fakta a mýty jsou hlavním tématem jednotlivých vystoupení. Účastníci diskutují témata jako např. nalezení rovnováhy mezi snahou státu vybrat maximální daň a právy daňových poplatníků v daňovém řízení i ústavním právem na nezávislé zastoupení ze strany například daňových poradců nebo advokátů. Za českou stranu byla v této souvislosti přednesena podpora Komory daňových poradců ČR snahám o udržení mlčenlivosti právních profesí. Česká komora se připojila k prohlášení České advokátní komory a Unie státních zástupců, ve kterém se signatáři odmítavě vymezují proti snaze přenést právo prolomit profesní mlčenlivost v Polsku ze soudů na prokurátory.