Získali informace a zamíří do profese

Publikováno 27.11.2019

V Brně v sídle Komory daňových poradců ČR proběhl dne 26. 11. 2019 seminář pro nové daňové poradce, zaměřený na vstup do profese. Na semináři vystoupil Radek Neužil, tajemník KDP ČR, a Vladimír Šefl, vedoucí právního oddělení KDP ČR. Radek Neužil hovořil o vizích, strategiích a činnostech Komory, které k naplňování strategických priorit Komory vedou, Vladimír Šefl upozornil na možné nástrahy, nebezpečí a rizika, se kterými se mohou v profesi poradci setkat, shrnul povinnosti a práva daňových poradců. Děkujeme oběma řečníkům za sdělené informace a všem novým daňovým poradcům za bohatou účast.