Aktuality

Záznam webináře "Profesní otázky (22.9.2021)"

Doporučujeme zhlédnutí všem uchazečům o vykonání ústní části kvalifikační zkoušky na daňového poradce.

06.10.2021 Kurzy pro veřejnost

Pokud by se měla zavést digitální daň, pak tak, aby nepůsobila problémy

Kde vidíme hlavní problém? Pokud by se zaváděla digitální daň, musí být shoda na celosvětové úrovni. Proč? Protože bez této shody může digitální daně způsobit rozpor se smlouvami o zamezení dvojího zdanění, protože její podstatou je zdanění příjmů, které docilují zahraniční internetové společnosti v České repu...

05.10.2021 Daňové novinky

Úplné aktuální znění daňového řádu s podrobným komentářem

Nejnovější komentář k daňovému řádu včetně přehledu podstatných změn (právní stav publikace k 30. 4. 2021) - nakupujte v našem e-shopu!

05.10.2021 Publikace

Novinka v našem e-shopu: „Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky“

Prodlení s plněním peněžitého dluhu je tématem živým a aktuálním. V nové publikaci praktického zaměření najdete výklad jednotlivých institutů (prodlení, úrok z prodlení, smluvní pokuta atd.), vše doplněno rozborem judikatury.

02.10.2021 Publikace

Nepostradatelná pomůcka: MáDáti – účetní a daňové vědomosti on-line! Nyní s aktualizací k 1. 9. 2021

Nabízíme nejobsáhlejší zdroj účetních a daňových vědomostí v ČR - nyní v aktuálním stavu k 1. 9. 2021: podrobné účetní a daňové komentáře ke všem účtům účtové osnovy pro podnikatele, souvztažnosti, příklady, vztahy k výkazům, upozornění na chyby, schémata účtování, odkazy na právní úpravu atd. ...

29.09.2021 Publikace