Aktuality

Zrušení účtů KDP ČR v Komerční bance, a.s.

Komora  ruší z organizačních a praktických důvodů svoje účty v Komerční bance, a.s., a to jak účet vedený v CZK č. 1095470287/0100, tak i účet vedený v EUR č. 35-479890227/0100. Pro budoucí úhrady používejte, prosím, pouze účet vedený v UCB č. 2107491443/2700.

31.12.2019 Aktuality

Zrušení PO BOXu Komory

Korespondenci je možné nadále směřovat na poštovní adresu Komora daňových poradců ČR, Kozí 26/4, 602 00 Brno nebo do datové schránky (ng6adi3). 

31.12.2019 Aktuality

Pour Féliciter 2020

Tým kanceláře Komory vám přeje krásný a úspěšný rok 2020!  

27.12.2019 Aktuality

Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, dopadající na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) tohoto zákona

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, senátní tisk č. 150, sněmovní tisk 509, na základě kterého by mimo jiné mělo dojít ke změně v osvobození podle § 4 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., ...

19.12.2019 Aktuality