Aktuality

Seminář "Zdaňování v neziskovém sektoru - DPH"

Nabídka na připravený seminář v Praze.

20.11.2019 Konference a semináře

Zakládání společností v Polsku, právní rámec a praktické zkušenosti

Představujeme jedno z témat Česko-polské konference Daně bez Hranic, 29. - 30. 11. 2019, Olomouc.

20.11.2019 Konference a semináře

Zrušení účtů KDP ČR v Komerční bance, a.s.

Komora  ruší z organizačních a praktických důvodů svoje účty v Komerční bance, a.s., a to jak účet vedený v CZK č. 1095470287/0100, tak i účet vedený v EUR č. 35-479890227/0100. Pro budoucí úhrady používejte, prosím, pouze účet vedený v UCB č. 2107491443/2700.

18.11.2019 Aktuality

Zrušení PO BOXu Komory

Korespondenci je možné nadále směřovat na poštovní adresu Komora daňových poradců ČR, Kozí 26/4, 602 00 Brno nebo do datové schránky (ng6adi3). 

15.11.2019 Aktuality

27. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR

Fyzicky se Valné hromady zúčastnilo 257 daňových poradců, kteří disponovali 459 hlasy.

15.11.2019 Tiskové zprávy