Daňoví poplatníci nemusí podávat daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020

Tisknout
Publikováno 25.03.2020

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti. Více podrobností naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR
 
A jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním? Podle webu České správy sociáního zabezpečení je termín podání přehledu posunutý včetně platby do 3. 8. 2020 (aktualizace z 27. 3. 2020). Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR kopíruje daňová přiznání