I v této složité situaci stojí Komora na straně podnikatelů a jejich zaměstnanců zasažených současnou vlnou pandemie

Publikováno 15.10.2020

Ministerstvo financí dnes vydalo další liberační balíček zaměřený na podnikatele a jejich zaměstnance, kteří jsou zasaženi současnými restrikcemi v rámci boje proti pandemii. Jde především o oblast kultury, sportu a restauratérství. Na přípravě balíčku se podílela i Komora daňových poradců ČR prostřednictvím svých zástupců, Jiřího Nesrovnala, člena Prezidia a vedoucího Sekce daně z příjmů právnických osob, a Tomáše Hajduška, vedoucího Sekce správy daní a poplatků.

Právě na základě našich návrhů bude mít pokyn dopad i na podnikatele, kteří uplatňují hospodářský rok. V rámci připomínek jsme navrhovali i delší platnost liberačních opatření, a to až do poloviny roku 2021, protože na základě informací, které máme nyní k dispozici, se obáváme, že negativní dopad na tento segment ekonomiky bude delší, než jen do konce letošního roku. Této připomínce zatím nebylo vyhověno.

Za pozitivní však označujeme fakt, že v případě potřeby na další rozšíření restriktivních opatření je Ministerstvo financí přístupné dále jednat. V následujících dnech se budeme prostřednictvím našich zástupců aktivně účastnit debat, týkajících se problematiky kompenzačního bonusu a otázek elektronické evidence tržeb.

I v této náročné době stojíme na straně podnikatelů a jejich zaměstnanců a snažíme se pomoci nalézt taková opatření, která jim umožní tuto obtížnou situaci přečkat.