Komora daňových poradců České republiky vyhlašuje výběrové řízení na auditora pro ověření účetní závěrky roku 2018

Tisknout
Publikováno 02.08.2018

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní komorou, zřízenou zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a komoře daňových poradců a je neziskovou organizací. Organizace vykázala k 31. 12. 2017 aktiva ve výši 53.143. tis. Kč, obrat ve výši 53.162 tis. Kč a počet zaměstnanců činil 21. Více informací o Komoře daňových poradců ČR naleznete na www.kdpcr.cz. Organizace je každoročně auditována, i když povinnost provedení auditu není uložena zákonem.  

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se tohoto výběrového řízení zašlete prosím:
i) představení kanceláře/firmy a činnosti, včetně zkušeností s auditem neziskového sektoru,
ii) reference o Vašich klientech, 
iii) cenovou nabídku, 
iv) a návrh smlouvy o provedení auditu, 

a to v termínu do 20. 8. 2018 včetně na adresu neuzil@kdpcr.cz. 

O výsledku výběrového řízení budou zájemci informováni emailem nejpozději do 20. 9. 2018. Auditor pro rok 2018 bude s konečnou platností schválen valnou hromadou Komory daňových poradců dne 16. 11. 2018.

Pro případnou konzultaci týkající se upřesnění zadání lze kontaktovat tajemníka Komory v pracovní dny od 6. 8. 2018 na tel. čísle 542 422 312.

Za zaslané nabídky předem velmi děkujeme.