Komora podporuje upravený vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu, ve kterém uplatňuje své pozměňovací návrhy ve prospěch OSVČ

Publikováno 07.04.2020

Brno, 7. dubna 2020 – Komora daňových poradců ČR podporuje upravený vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. 

Jedním z pozměňovacích návrhů je doplnění § 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tedy definici toho, co je od daně osvobozeno, o“ zmírnění negativních dopadů šíření nakažlivé nemoci.“   "Z vyjádření vlády zatím vyplývá, že kompenzační bonus by měl být osvobozen od daně. Tím pádem by tyto částky neměly vstupovat u OSVČ do vyměřovacích základů pro výpočet SP a ZP. V aktuálně platném zákonu o dani z příjmů však tato otázka není upravena jednoznačně. Považujeme za důležité, aby tato otázka byla výslovně řešena a podnikatelé získali právní jistotu, na čem jsou. Ještě větší pochybnosti se týkají dotačního programu MPO „OČR pro OSVČ“. Zde je výslovná úprava otázky osvobození tohoto příjmu naprosto nutná,“ říká člen Prezidia a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří Nesrovnal.

Další z pozměňovacích návrhů se zabývá podáním žádosti, kdy je nutné dodržet daňový řád a podání učinit osobně, na podatelně finančního úřadu, podáním poštovní zásilky na poště, prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím technického zařízení správce daně (EPO) za předpokladu, že daňový subjekt má elektronický podpis.

Vedoucí Sekce správa daní a poplatků, Tomáš Hajdušek, doplňuje: “Lze očekávat okolo 700 tisíc žádostí, přitom podle aktuálních statistik mají OSVČ zřízeno pouze 180 tisíc datových schránek. Přestože se daňoví poradci budou snažit, aby v zastoupení OSVČ podali co nejvíce žádostí elektronicky, bude stále existovat početná skupina OSVČ, která nebude mít datovou schránku ani kvalifikovaný elektronický podpis a bude odkázána na podání na poště nebo finančním úřadu. Smyslem pozměňovacího návrhu je umožnit podání žádosti i emailem, a to tak, že vyplněný a podepsaný formulář bude tvořit přílohu emailu.

Prezidentka Komory daňových poradců, Petra Pospíšilová říká: „Jsme rádi, že jsme za Komoru daňových poradců mohli poskytnout daňové odborníky, kteří připravili pozměňovací návrhy vládního návrhu zákona tak, aby se z důvodu zachování právní jistoty mohli nejen daňoví poradci v budoucnu o text zákona opřít.“ 

Komora proto žádá poslance a senátory, aby upravený vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu schválili bezodkladně v navrženém znění s úpravami a poskytli tak právní jistotu zainteresovaným stranám.

Ing. Petra Pospíšilová 
prezidentka KDP ČR
Ing. Tomáš Hajdušek​    
vedoucí Sekce správa daní a poplatků
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 
člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob
T: 731 423 975
E: prezident@kdpcr.cz
T: 602 427 342
E: tomas@hajdusek.cz
T: 602 771 822
E: nconsult@nconsult.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 957 daňových poradců a eviduje 1 155 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2020_04_07_Pozměňovací návrhy zákona o kompenzačním bonusu.pdf 382KB Stáhnout