Ministerstvo financí se obejitím standardního legislativního procesu snaží zamezit používání datových schránek v oblasti DPH

Tisknout
Publikováno 09.04.2015

Brno, 9. dubna 2015 - Ministerstvo financí ČR neumožnilo odborné veřejnosti a podnikatelům vyjádřit se v řádném připomínkovém řízení k návrhu, který znemožňuje použití datových schránek k doručování formulářových podání včetně daňových přiznání k dani z přidané hodnoty.

Stát na jedné straně zavedl obecný nástroj pro doručování - datové schránky, na straně druhé se Ministerstvo financí snaží o zrušení možnosti tyto datové schránky použít pro značnou část formulářových podání. Takový postup je z pohledu Komory daňových poradců ČR nepřijatelný mj. i z toho důvodu, že nebyl řádně podroben standardnímu připomínkovému řízení a nemohli se k němu závazně vyjádřit zástupci podnikatelů, např. Hospodářská komora nebo Svaz průmyslu a dopravy, a vláda díky tomu dostává tento návrh bez odpovídajícího vyjádření těch, kterých se bezprostředně týká, tedy daňových poplatníků. Komora daňových poradců ČR se současně domnívá, že je zcela v rozporu s deklarovaným účelem datových schránek fakt, že se jejich použití sektorově omezuje. Pokud by i další orgány veřejné moci prosadily obdobné omezení, ztratily by datové schránky do značné míry svůj smysl.

Komora daňových poradců ČR se zásadně vymezila již dříve proti novele ustanovení § 101a zákona o dani z přidané hodnoty, která je předložena zároveň s návrhem zákona o evidenci tržeb. V případě přijetí navrhované novely by nebylo možné podávat přiznání k dani z přidané hodnoty prostřednictvím datové schránky. Pokud by tak plátce učinil, bylo by takové podání považováno za nicotné. Došlo by tak k situaci, že přestože by správce daně měl k dispozici daňové přiznání plátce včetně zaplacené daně, postupoval by tak, jakoby daňové přiznání nedostal včetně uplatnění sankcí. Takový stav je podle názoru Komory nepřípustný a z pohledu daňových poplatníků nepřijatelný.

Pokud daňová správa chce podporovat jiný způsob elektronického podávání než prostřednictvím datové schránky, může k tomu plátce DPH motivovat jiným způsobem (např. poskytnutím slevy na dani, prodloužením lhůty pro podání daňového přiznání nebo zkrácením lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu).

Další informace prosím na níže uvedených kontaktech:

Ing. Martin Tuček   
prezident KDP ČR
      Ing. Tomáš Hajdušek
vedoucí Sekce správa daní
a poplatků 
Odborného kolegia KDP ČR
       Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
člen Prezidia KDP ČR,
vedoucí Sekce daň z příjmů
právnických osob 
Odborného kolegia KDP ČR
         
T: +420 602 435 194
E: tucek@adeus.cz
H: www.kdpcr.cz
  T: +420 602 427 342
E: tomas@hajdusek.cz
H: www.kdpcr.cz
  T: +420 602 771 822
E: nesrovnal@volny.cz
H: www.kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00 Brno - město

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4547 daňových poradců a eviduje 860 společností vykonávajících daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy.
Komora je členem ConfédérationFiscaleEuropéenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese http://www.cfe-eutax.org/. Více naleznete prosím na http://www.kdpcr.cz .

Název souboru Velikost
Stanovisko KDP ČR k návrhu novely ustanovení § 101a zákona o dani z přidané hodnoty 1MB Stáhnout