Tiskové zprávy

Ministerstvo financí zamrzlo při přípravě EET v internetové době ledové a pravidla se tak opět mění na poslední chvíli

Publikováno 06.02.2017
Autor: Ing. Martin Tuček

Brno, 6. února 2017 – Komora daňových poradců vítá novou metodiku pro elektronickou evidenci tržeb. Generální finanční ředitelství napravuje nekvalitní práci MF ČR, když v metodice povoluje, aby tržby e-shopů nebyly evidovány již v okamžiku vzniku tržby, tedy při připsání peněz na účet prodávajícího, ale až tehdy, kdy se příjemce o této tržbě dozví.

Bohužel se tak jen tři týdny před zahájením evidence maloobchodních a velkoobchodních tržeb mění předchozí metodika z minulého roku, ve které bylo striktně požadováno evidování kartových plateb ve standardním režimu, tedy v okamžiku přijetí platby kartou.

Fakticky se tak daňová správa snaží reagovat na neúspěšnou novelu zákona o evidenci tržeb, kterou nedávno navrhl ministr financí se zpožděním v rámci projednání daňových novel a kterou poslanecká sněmovna zamítla. 

V únoru 2015 schválila Vláda ČR Analýzu evidence tržeb elektronickými prostředky, předloženou Ministerstvem financí. Návrh zákona o evidenci byl poté doprovázen Zprávou o hodnocení dopadů regulace, tzv. RIA. Bohužel ani v jednom dokumentu není problematice plateb kartami přes internet věnována náležitá pozornost. Pokud by ministerstvo odvedlo svoji práci pořádně, nemusela by nyní Finanční správa tento nedostatek řešit nelegislativním způsobem“, upozorňuje vedoucí Sekce správa daní a poplatků Komory, Tomáš Hajdušek.

Daňový poradce Martin Kopecký k tomu uvádí: „Uvedený postup jde proti principům právního státu, zejména proti předvídatelnosti práva. Daňová správa podle názoru Komory nemůže nahrazovat řádný legislativní proces. Opakuje se tak situace z loňského roku, kdy metodika finanční správy změnila podstatným způsobem rozsah uplatňování zákona o evidenci tržeb u stravovacích služeb. Fakticky tím zvýhodnila některé poskytovatele stravovacích služeb a zároveň zmařila spoustu práce při zavádění evidence v situacích, kdy se nakonec tržby evidovat nemusely.

I když jde změna metodiky naproti požadavkům Asociace pro elektronickou komerci, fakticky marní práci těch, kteří se na novou situaci aktivně připravovali a vynaložili peníze i čas na řešení, které teď bude zbytečné. 

Martin Tuček, viceprezident Komory daňových poradců ČR, k tomu dodává: „S každou další novelou daňových předpisů pak bude čím dál méně poplatníků, kteří se budou na budoucí změny aktivně připravovat, a naopak bude více těch, kteří na poslední chvíli budou čekat na výsledky lobbingu zájmových skupin. Tento přístup vytváří pouze další chaos v systému evidence tržeb.

Komora proto vyzývá daňovou správou k seriózní debatě nad dalším fungováním elektronické evidence tržeb. Před spuštěním třetí vlny evidence, která s výjimkou řemeslníků bude zahrnovat všechny příjmy z podnikání, je nyní dostatek času legislativně upravit všechny problémy a nejasnosti, které elektronickou evidenci provází.

 

Ing. Martin Tuček
viceprezident KDP ČR

JUDr. Ing. Martin Kopecký
daňový poradce
        
     
T: +420 602 435 194  
E: viceprezident@kdpcr.cz 
H: www.kdpcr.cz
T: +420 737 955 349
E: mkopecky@centrum.cz
H: www.kdpcr.cz
     
     
     

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 657 daňových poradců a eviduje 9462 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.


Název souboru Velikost
Ministerstvo financí zamrzlo při přípravě EET v internetové době ledové 716KB Stáhnout