Na úvod roku jsme pro vás připravili nové publikace - Sbírka souvztažností, Podvojné účetnictví, Cestovní náhrady, Roční zúčtování příjmů, Zákoník práce

Publikováno 18.01.2021

Mezi novinky, nabízené v rámci e-shopu, patří:

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele pro rok 2021
Praktická pomůcka pro účtování

Podvojné účetnictví a účetní závěrka k 1. 1. 2021
Vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2021 a sestavováním účetní závěrky za rok 2020, přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2021 ve všech právních a daňových souvislostech. V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější daňové předpisy ve znění platném od 1. 1. 2021.
 

Zákoník práce 2021 - sešitové vydání
Stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2021

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020
Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020. Výklad reaguje na všechny legislativní změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují.

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce
Aktuální sazby náhrad, všechny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce, zásadní změny v poskytování cestovních náhrad při vysílání pracovníků v rámci mezinárodního poskytování služeb