Nová verze návrhu zákona umožňujícího zpětné uplatnění daňové ztráty podnikatelům může pomoci v krizové situaci

Publikováno 25.05.2020

Brno, 25. května 2020 – Ministerstvo financí ČR přepracovalo původní verzi návrhu novely zákona o daních z příjmů. Ta má nově nyní umožnit podnikatelům zpětné uplatnění daňové ztráty. Podstata návrhu spočívá v tom, že pokud v krizovém roce 2020 dosáhne podnikatel daňovou ztrátu, bude mít nově možnost tuto ztrátu uplatnit zpětně v letech 2018 či 2019 prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Tato pozitivní změna bude platit nejen pro rok 2020, ale bude ji možné využít i v dalších letech.

Člen Prezidia Komory daňových poradců ČR a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří Nesrovnal, dodává: „Praktickým důsledkem bude, že pokud podnikatel v těchto letech platil daň, bude mu díky uplatnění daňové ztráty tato daň vrácena. Tento návrh již v minulosti Komora daňových poradců uplatňovala, neboť jej považuje za správný a systémový. V této souvislosti velmi oceňujeme, že při projednávání a přípravě návrhu byly zohledněny a akceptovány naše zásadní systémové připomínky, díky nimž se návrh výrazně vylepšil a může skutečně pomoci bez případných vedlejších negativních dopadů.

Pozitivní součástí návrhu je i to, že z hlediska ztráty za rok 2020 nemusí podnikatel čekat na její přesné vyčíslení v rámci daňového přiznání, které bude podávat až v roce 2021, ale může ji dopředu odhadnout a uplatnit vratku daně dříve,“ říká viceprezident Komory daňových poradců, Petr Toman. „Odhad by samozřejmě měl být reálný a případný rozdíl v neprospěch státu by bylo nutné vrátit i s úrokem z prodlení,“ doplňuje Toman. Při využití odhadu daňové ztráty za rok 2020 je možné tento odhad uplatnit zpětně prostřednictvím daňového přiznání pouze v roce 2019.

V cash flow podnikatelů se daný návrh, pokud bude schválen, může pozitivně projevit i tím, že díky předpokládané vratce daně z příjmů, se již nyní zvýší jejich bonita například pro možnost požádat o úvěr či půjčku.

Na tomto příkladu se stejně jako v případě tzv. Pětadvacítky ukazuje, že pokud Ministerstvo financí spolupracuje při přípravě návrhů s odbornou veřejností, je to ku prospěchu všech, především ale v tuto chvíli těžce zkoušených podnikatelů. 

Aktuálně se ještě diskutuje otázka, zda zpětné uplatnění ztráty nelimitovat určitou částkou. Jde však o politické rozhodnutí, do kterého Komora nezasahuje. Z odborného hlediska však jakýkoli limit systém komplikuje a přináší zbytečně sporné situace.

Mgr. Ing. Petr Toman 
viceprezident KDP ČR
  Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 
člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob
T: 724 244 076
E: tomanp@email.cz
  T: 602 771 822
E: nconsult@nconsult.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 952 daňových poradců a eviduje 1 158 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
2020_05_25_Novy_navrh_zakona_umoznujici_zpetne_uplatneni_danove_ztraty.pdf 379KB Stáhnout