Noví daňoví poradci, kteří úspěšně zvládli náročné zkoušky, dnes převzali svá osvědčení z rukou zástupců Prezidia Komory

Publikováno 26.11.2019

Brno, 26. listopadu 2019 – Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR, společně s Petrem Tomanem, viceprezidentem Komory, a Radkem Neužilem, tajemníkem Komory, dnes předali osvědčení 87 novým daňovým poradcům. Jejich znalosti a kompetentnost hodnotila u kvalifikačních zkoušek zkušební komise složená ze členů Komory i z komisařů jmenovaných Ministerstvem financí ČR. Slavnostní přivítání do profese se poprvé uskutečnilo v prostorách Dietrichsteinského paláce v Brně.

Petra Pospíšilová shrnula aktivity Komory: „V oblasti toho, co Komora vykonává pro daňové poradce, se zaměřujeme hlavně na udržení vysoké úrovně odborné kvalifikace daňových poradců tak, abychom mohli daňové poradce i nadále prezentovat jako ty správné odborníky na daňovou problematiku. Celý tento proces začíná už kvalifikačními zkouškami a přípravou na ně. Myslím, že naši nejnovější kolegové potvrdí, že zkoušky jsou i nadále velmi náročné, a dlouhodobá příprava na ně je základem úspěchu. Jsem proto ráda, že i přes náročnost zkoušek se nám daří doplňovat řady daňových poradců. Pokud se totiž podíváme na strukturu členské základny Komory, pomalu naše řady opouštějí kolegové, kteří zkoušky složili mezi prvními v době vzniku Komory.

Nezávislý průzkum realizovaný na podzim roku 2018 zaměřený na ověření očekávání na trhu daňového poradenství z pohledu firem a živnostníků jednoznačně prokázal, že práce daňových poradců a očekávání na straně jejich klientů spočívají hlavně v poskytnutí jistoty, že mají daňové záležitosti v pořádku. „S pomocí daňových poradců jsou schopni zvládnout nejen běžné daňové situace, ale bez rizika vyřeší i složitější nebo nestandardní daňové otázky. Dnes jmenovaní daňoví poradci prokázali odbornou a profesní způsobilost v oblastech daňové i ekonomické teorie a praxe a jsou tak zárukou poskytování kvalitních služeb,“ doplnil Radek Neužil.  

Zejména je potřeba ocenit ty, kteří náročnou zkoušku složí napoprvé a prokázali tak vysokou odbornost a kvalifikaci. Jsou to: Ing. Adéla Alexandrová; Ing. Marcel Bareš; Bc. Jiří Brož; Ing. Blanka Caro; Ing. Kateřina Cigánková; Ing. Jakub Diviš; Ing. Iva Dulíková; Bc. Markéta Grůšová; Mgr. Matouš Holada; Ing. Martina Javůrková; Bc. Tomáš Kášek; Ing. Ondřej Kofroň; Ing. Jiří Konečný; Ing. Eva Korcová; Ing. Kristina Krčmářová; Ing. Tomáš Krenický; Ing. Radim Krysmanek; Ing. Andrea Kubáňová; Ing. Daniela Lůžková; Ing. Michal Malina; Ing. Jana Nožičková; Ing. Patrik Pokorný; Ing. Nikola Přibylová; Ing. Michal Ševcovic; Ing. Linda Šindelářová; Ing. Zuzana Štěpánková a Bc. Lukáš Voráček.

Za vedení Komory všem novým členům Komory daňových poradců srdečně blahopřejeme!

eznam nových daňových poradců: 

5507 Ing. Adéla Alexandrová 5507 Ing. Adéla Alexandrová
5508 Ing. Linda Anderlová 5508 Ing. Linda Anderlová
5509 Ing. Marcel Bareš 5509 Ing. Marcel Bareš
5510 Bc. Jiří Brož 5510 Bc. Jiří Brož
5511 Ing. Ladislav Bušovský 5511 Ing. Ladislav Bušovský
5512 Ing. Blanka Caro 5512 Ing. Blanka Caro
5513 Ing. Lenka Cásková 5513 Ing. Lenka Cásková
5514 Ing. Kateřina Cigánková 5514 Ing. Kateřina Cigánková
5515 Ing. Tereza Číhová 5515 Ing. Tereza Číhová
5516 Ing. Jakub Diviš 5516 Ing. Jakub Diviš
5517 Ing. Ivona Fousková 5517 Ing. Ivona Fousková
5518 Bc. Markéta Grůšová 5518 Bc. Markéta Grůšová
5519 Ing. Bc. Eduard Hájek 5519 Ing. Bc. Eduard Hájek
5520 Ing. Petra Hašová 5520 Ing. Petra Hašová
5521 Ing. Michal Hlaváč 5521 Ing. Michal Hlaváč
5522 Mgr. Matouš Holada 5522 Mgr. Matouš Holada
5523 Ing. Denisa Holbová 5523 Ing. Denisa Holbová
5524 Ing. Zora Jakubcová 5524 Ing. Zora Jakubcová
5525 Irina Jakunina 5525 Irina Jakunina
5526 Ing. Martina Javůrková 5526 Ing. Martina Javůrková
5527 Ing. Jindřiška Jenerálová 5527 Ing. Jindřiška Jenerálová
5528 Ing. Vendula Jeřábková 5528 Ing. Vendula Jeřábková
5529 Ing. Andrea Jirkovská 5529 Ing. Andrea Jirkovská
5530 Ing. David Jun 5530 Ing. David Jun
5531 Bc. Martin Kassay, MSc. 5531 Bc. Martin Kassay, MSc.
5532 Bc. Tomáš Kášek 5532 Bc. Tomáš Kášek
5533 Ing. Ondřej Kofroň 5533 Ing. Ondřej Kofroň
5534 Ing. Ivana Koláčková 5534 Ing. Ivana Koláčková
5535 Ing. Veronika Koňaková 5535 Ing. Veronika Koňaková
5536 Ing. Jiří Konečný 5536 Ing. Jiří Konečný
5537 Bc. Alexandra Kopolovičová 5537 Bc. Alexandra Kopolovičová
5538 Ing. Eva Korcová 5538 Ing. Eva Korcová
5539 Ing. Šárka Korecká 5539 Ing. Šárka Korecká
5540 Mgr. Mariya Kovalenko 5540 Mgr. Mariya Kovalenko
5541 Ing. Kristina Krčmářová 5541 Ing. Kristina Krčmářová
5542 Ing. Tomáš Krenický 5542 Ing. Tomáš Krenický
5543 Ing. Radim Krysmanek 5543 Ing. Radim Krysmanek
5544 Ing. Vojtěch Křempek 5544 Ing. Vojtěch Křempek
5545 Ing. Oto Křivanec 5545 Ing. Oto Křivanec
5546 Ing. Andrea Kubáňová 5546 Ing. Andrea Kubáňová
5547 Ing. Tomáš Livora 5547 Ing. Tomáš Livora
5548 Ing. Mária Lukáčová, ACCA 5548 Ing. Mária Lukáčová, ACCA
5549 Ing. Daniela Lůžková 5549 Ing. Daniela Lůžková
5550 Ing. Vlastimil Machů 5550 Ing. Vlastimil Machů
5551 Ing. Michal Malina 5551 Ing. Michal Malina
5552 Ing. Hana Mičulková 5552 Ing. Hana Mičulková
5553 Ing. Michael Nerad 5553 Ing. Michael Nerad
5554 Ing. Jindřich Nováček 5554 Ing. Jindřich Nováček
5555 Ing. Barbora Novotná 5555 Ing. Barbora Novotná
5556 Ing. Jana Nožičková 5556 Ing. Jana Nožičková
5557 Ing. David Ostrý 5557 Ing. David Ostrý
5558 Ing. Hana Pannová 5558 Ing. Hana Pannová
5559 Bc. Daniela Pešková 5559 Bc. Daniela Pešková
5560 Ing. Patrik Pokorný 5560 Ing. Patrik Pokorný
5561 Ing. Nikola Přibylová 5561 Ing. Nikola Přibylová
5562 Ing. Iva Rajdlová 5562 Ing. Iva Rajdlová
5563 Ing. Miroslav Rendl, MBA 5563 Ing. Miroslav Rendl, MBA
5564 Ing. Kateřina Říhová 5564 Ing. Kateřina Říhová
5565 Ing. Sylvie Sedláčková 5565 Ing. Sylvie Sedláčková
5566 Ing. Tereza Smolíková 5566 Ing. Tereza Smolíková
5567 Ing. Lucie Smolová 5567 Ing. Lucie Smolová
5568 Bc. Tomáš Stacho 5568 Bc. Tomáš Stacho
5569 Ing. Zuzana Stašicová 5569 Ing. Zuzana Stašicová
5570 Ing. Aneta Šejvlová 5570 Ing. Aneta Šejvlová
5571 Ing. Michal Ševcovic 5571 Ing. Michal Ševcovic
5572 Ing. Linda Šindelářová 5572 Ing. Linda Šindelářová
5573 Ing. Roman Široký 5573 Ing. Roman Široký
5574 Ing. Andrea Šťastná 5574 Ing. Andrea Šťastná
5575 Ing. Zuzana Štěpánková 5575 Ing. Zuzana Štěpánková
5576 Ing. Denisa Štrossová 5576 Ing. Denisa Štrossová
5577 Bc. Žaneta Štrossová 5577 Bc. Žaneta Štrossová
5578 Bc. Marcela Teinerová 5578 Bc. Marcela Teinerová
5579 Ing. Lukáš Tkadlec 5579 Ing. Lukáš Tkadlec
5580 Ing. Jana Vítámvásová 5580 Ing. Jana Vítámvásová
5581 Bc. Lukáš Voráček 5581 Bc. Lukáš Voráček
5582 Bc. Jakub Vršecký 5582 Bc. Jakub Vršecký
5583 Ing. Renáta Zelinková 5583 Ing. Renáta Zelinková
5584 Ing. Pavlína Žukovská 5584 Ing. Pavlína Žukovská
 
Daňoví poradci, kteří přebírali svá osvědčení, ale do seznamu DP byli zapsáni již dříve: 
5440 Ing. Adam Mička 5503 Ing. Šimon Kocian
5499 Ing. Iva Dulíková 5504 Ing. Jan Mašek
5500 Ing. Veronika Džalavjan 5505 Ing. Mgr. Dana Provázková
5501 Ing. Juliána Kocúreková 5506 Ing. Jana Kličková
5502 Ing. Mgr. Lucie Hlisnikovská    

 

 

Ing. Petra Pospíšilová 
prezidentka KDP ČR
Mgr. Ing. Petr Toman         
viceprezident KDP ČR

 
T: 731 423 975 
E: prezident@kdpcr.cz 
T: 724 244 076
E: tomanp@email.cz
 

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 979 daňových poradců a eviduje 1 128 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2019_11_26_Novi danovi poradci prevzali sva osvedceni.pdf 898KB Stáhnout