Publikace

Pandemie onemocnění COVID-19 zasahuje široký okruh činností - právě vyšel ucelený výklad zákona o mimořádných opatřeních!

Publikováno 01.01.2022

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. Komentář: tento speciální zákon obsahuje právní nástroje, které mají umožnit zvládnout tuto v moderních dějinách bezprecedentní krizovou situaci. Zároveň stanoví podmínky, za kterých je stát povinen škodu způsobenou těmito zásahy nahradit.