Přípravné kurzy ke zkouškám na daňového poradce - jarní příprava k dubnové zkoušce pokračuje DPH a Daněmi z příjmů on-line!

Publikováno 10.03.2021

Jarní přípravné kurzy ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce v Praze, ČSVTS Novotného lávka 5 a v Brně Kozí 4, v rámci vzdělávání pro veřejnost a daňové poradce.

Termíny jarní přípravy 2021 jsou k objednání.

Daňoví poradci, kteří se osobně zúčastní, mohou uplatnit slevu. Přihlášky na Prahu i Brno jsou možné jen elektronicky.

Organizační zajištění: Miroslava Říčná, tel: 602 447 295, mail: ricna@kdpcr.cz.