Problematika zdaňování OSVČ v r. 2021: Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ a další poplatníky s dílčím základem v § 7

Publikováno 03.05.2021

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ a další poplatníky s dílčím základem v § 7 - publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP. Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci paušální daně a důsledkům přechodu na ni, odpisování majetku v období změny příslušných ustanovení či zpětného uplatnění ztráty. 

Knihu najdete v našem e-shopu zde.