Profesní Komory vyzývají vládu k zavedení efektivního postihu neoprávněného výkonu činnosti

Publikováno 02.12.2016
Autor: Ing. et Ing. Kateřina Foretová

Praha, 2. prosince 2016 – V sídle Notářské komory ČR proběhlo tradiční každoroční setkání zástupců profesních komor, zřízených zákonem, tedy České advokátní komory,  České komory architektů,  Komory auditorů ČR,  Komory daňových poradců ČR, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě , České komory patentových zástupců ČR, České lékárnické komory,  České stomatologické komory, Exekutorské komory ČR, Komory veterinárních lékařů ČR, Notářské komory ČR a České lékařské  komory.
Mezi hlavní téma setkání patřil problém neoprávněného výkonu činnosti (tzv. vinklaření), který se negativně dotýká většiny profesních komor, a jeho správního postihu.  V neodborné části setkání dále proběhla společná prohlídka kaple Sv. Kříže Zemské porodnice u Apolináře, spojená s koncertem souboru Trigonum Musicum.

K otázce „vinklaření“ vydali prezidenti profesních komor následující společné prohlášení: 


Společné prohlášení představitelů profesních komor

Představitelé profesních komor varují před množícími se případy neoprávněného výkonu povolání osobami, které se vydávají za odborníky, kterými nejsou.
Profesní samosprávy dbají na řádnou kvalifikaci svých členů a dohlíží na kvalitu jimi poskytovaných služeb. Proto se znepokojením sledují případy, kdy orgány státní moci nepostupují důsledně proti osobám, které vykonávají neoprávněně činnosti vyhrazené pouze kvalifikovaným odborníkům, anebo matou veřejnost neetickou a klamavou reklamou. Komory vyzývají Vládu Česká republiky i regionální samosprávy, aby podpořily naše aktivity, jejichž cílem je ochrana spotřebitele. Jako dobrý příklad takové podpory profesní komory se zájmem vítají navrhovanou změnu regulace postihování neoprávněného výkonu činnosti coby správního deliktu, zpracovávanou v současné době Ministerstvem spravedlnosti pro právnické profese (advokáti, notáři, exekutoři). Pokud se tato úprava v praxi ukáže býti efektivní, vyzývají profesní komory příslušná ministerstva, aby obdobná úprava správního postihu „vinklaření“ proběhla v brzké době také u profesí v gesci ostatních komor. 

Ing. Radek Neužil, LL.M., tajemník Komory daňových poradců ČR, k tomu dodává: „Na příkladu daňového poradenství je zřejmé, že státu by nemělo být jedno, pokud se daňoví poplatníci, mnohdy nevědomky, řídí daňovými radami nekvalifikovaných osob a působí tak často škodu nejen sobě, ale i státnímu rozpočtu.“

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR

Ing. Radek Neužil
tajemník KDP ČR

T: +420 731 423 975  
E: ppospisilova@csob.cz 
H: www.kdpcr.cz

T: +420 542 422 311 M: +420 602 501 092 
E: neuzil@kdpcr.cz 
H: www.kdpcr.cz

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

 

T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz

 

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

 

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 667 daňových poradců a eviduje 926 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.


Název souboru Velikost
Profesní Komory vyzývají vládu.pdf 528KB Stáhnout