Zákon, který měl zaměstnavatelům ulevit v platbě sociálního pojištění, výrazně zkomplikuje přijímání nových zaměstnanců

Publikováno 24.05.2020

Brno, 24. května 2020 – Senát ve středu (20. 5. 2020) schválil vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem (sněmovní tisk č. 860). Odhlédneme-li od faktu, že je pomoc v rámci tohoto zákona nedostatečná, tak tato schválená norma skrytě a potichu výrazně zkomplikuje přijímání nových zaměstnanců všem zaměstnavatelům. 

Vedoucí Sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců, Tomáš Hajdušek, to upřesňuje: „V rámci projednávání této novely v Parlamentu ČR byl poslankyní Hanou Aulickou Jírovcovou načten pozměňovací návrh, připravený Ministerstvem práce a sociálních věcí,  na jehož základě dochází ke změně lhůty, ve které má zaměstnavatel povinnost odeslat přihlášku a odhlášku zaměstnance příslušné Správě sociálního zabezpečení. Doposud byla tato lhůta 8 kalendářních dnů. Nově má zaměstnavatel povinnost učinit tyto kroky nejpozději v následující pracovní den. Takto stanovená lhůta je zcela nesmyslná a v praxi téměř nesplnitelná. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, vystavuje se riziku udělení pokuty až do výše 20 tisíc korun.“ 

Člen Prezidia Komory daňových poradců, Jiří Nesrovnal doplňuje: „Taková restrikce je zcela neodůvodnitelná, a to zvláště v současné, pro zaměstnavatele komplikované, situaci. Jedná se také o postup, který je zcela v rozporu s vládou opakovaně deklarovanou snahou podnikatelům pomoci.“ 

Je potřeba také zdůraznit, že jde o jednoznačný přílepek, který s daným návrhem nijak nesouvisí a neprošel žádným připomínkováním. Z odůvodnění pozměňovacího návrhu vyplývá, že jeho cílem má být elektronizace Správy sociálního zabezpečení. Není však zřejmé, jak toto bezprecedentní zkrácení uvedené lhůty souvisí s elektronizací a z jakého důvodu nepostačovalo předložení daných údajů ve lhůtě 8 dnů. „Není také vůbec jasné, proč bylo nezbytné tuto zásadní změnu schválit ve stavu legislativní nouze a neprojednat ji v rámci standardního legislativního procesu,“ uvedl tajemník Hospodářské komory ČR, Tomáš Vrbík. Již v minulosti se podobný návrh Ministerstvo práce a sociálních věcí snažilo prosadit, ale v rámci standardního legislativního procesu byl zcela jednoznačně odmítnut. "Už z předchozích jednání bylo jasné, že zajistit přenos informací o nástupu do druhého dne je v tak krátké době obtížné. Například při externím vedení mzdové agendy, kdy zaměstnanec nastupuje do provozu ve zcela jiném místě. Není proto jasné, jaké byly důvody pro schválení této úpravy,” reaguje ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek. 

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Tomáš Prouza, dodává: „V Poslanecké sněmovně ani v Senátu vůbec nezazněla žádná informace o tom, že předloha zkracuje evidenční lhůtu pro evidenci zaměstnanců. Není k dispozici ani analýza, v jakých lhůtách jsou v praxi přihlášky a odhlášky realizovány, tj. nakolik je lhůta 8 dní využívána. Stát zde zřejmě jen využívá práva silnějšího a ani není schopen obhájit si své požadavky v otevřené veřejné diskusi. Místo toho zneužije výjimečný institut legislativní nouze.“ 

Také by byla zajímavá analýza, v jakých částkách a v kolika případech je v současné době pokuta udělována. Z této analýzy by mělo vyplynout, proč je nezbytné takto bezprecedentně a ještě k tomu v této době uvedenou lhůtu zkrátit. Nic takového však k uvedenému návrhu předloženo nebylo,“ uzavírá místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků, Pavla Břečková.

Uvedená restrikce má nabýt účinnosti 1. září 2020. Pevně věříme, že se tak nestane a v čase, který zbývá, bude tato nesmyslná změna zrušena. Také věříme, že žádné podobné návrhy již v budoucnu nebudou předkládány a stav legislativní nouze bude využíván skutečně pouze pro ty případy, pro které je určen. Tato změna mezi ně rozhodně nepatří. V tuto chvíli by stát měl podnikatelům od administrativy ulevovat a ne jim  ukládat šibeniční lhůty pro plnění stávajících povinností. 

Ing. Tomáš Hajdušek​    
vedoucí Sekce správa daní a poplatků
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 
člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob
Tomáš Vrbík
tajemník HK ČR 
T: 602 427 342
E: tomas@hajdusek.cz
T: 602 771 822
E: nconsult@nconsult.cz
T: +420 266 721 300
E: office@komora.cz

 

Tomáš Prouza
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR
Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
místopředsedkyně představenstva AMSP
T: +420 737 263 086
E: prouza@socr.cz
T: +420 731 688 675
E: bcizek@spcr.cz
T: +420 733 722 512
E: breckova@audacio.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 952 daňových poradců a eviduje 1 158 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2020_05_24_Zakon_zkomplikuje_mzdovou_evidenci.pdf 589KB Stáhnout