Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Česko-slovenské daňové fórum

Diskusní seminář seznámí účastníky s tématy z pohledu českého a slovenského daňového práva se zaměřením na praktické otázky. Témata přednesou odborníci z praxe, kteří se dané problematice věnují podrobně. Ke každému tématu se v následné moderované diskusi vyjádří také soudci Nejvyššího správního soudu ČR a Nejvyššího soudu SR. Tradiční součástí semináře je také vystoupení zástupců ministerstev financí a daňových a finančních správ obou zemí k problematice aktuálního stavu a vývoje daňové legislativy. Program diskusního semináře je rozdělen do dvou dnů a jeho součástí je také společenský program. Fórum je tradiční příležitostí k diskusi českých a slovenských daňových poradců a případnému navázání profesních i osobních kontaktů.

Obsahová náplň

Témata DPPO - 1. den

Zdanitelný příjem, co má a nemá podléhat dani – aktuální judikatura a výkladové problémy

MODERÁTOR - Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL
PANELISTÉ - Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL, daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob při Odborném kolegiu KDP ČR
                    - Zástupce SKDP bude potvrzen v půběhu února

Investice (majetek) vs. náklad – aktuální judikatura a výkladové problémy

MODERÁTOR - Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL
PANELISTÉ - Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL, daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob při Odborném kolegiu KDP ČR
                     - Zástupce SKDP bude potvrzen v půběhu února

Témata DPH - 2. den

Převod práva nakládat jako vlastník

MODERÁTOR - Ing. STANISLAV KRYL, daňový poradce, vedoucí Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR
PANELISTÉ - Mgr. Ing. PETR TOMAN, daňový poradce, viceprezident KDP ČR, člen Sekce DPH a Sekce pro profesní otázky při Odborném kolegiu KDP ČR
                     -  Ing. MIRIAM PATIOVÁ, daňová poradkyně, členka MLK pre DPH, spotrebné dane a clo SKDP

Praktické problémy spojené s DPH podvody typu missing trader

MODERÁTOR - Ing. STANISLAV KRYL, daňový poradce, vedoucí Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR
PANELISTÉ - Ing. TOMÁŠ HAJDUŠEK, daňový poradce, vedoucí Sekce správa daní a poplatků a člen Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR
                     - Ing. MILAN VARGAN, daňový poradce, vedúci MLK pre DPH, spotrebné dane a clo SKDP

U každého tématu proběhne diskuse účastníků za účasti soudců Nejvyššího správního soudu ČR a Najvyššieho súdu SR.

SOUDCI NSS ČR: JUDr. BARBARA POŘÍZKOVÁ, JUDr. PhDr. KAREL ŠIMKA, LL.M., Ph.D.
SOUDCI NS SR: JUDr. IVAN RUMANA, JUDr. MIROSLAV GAVALEC, PhD., JUDr. PETRA PRÍBELSKÁ, PhD.

Harmonogram a další podrobnosti

Organizační pokyny

Přihlašovat se můžete na celý diskusní seminář nebo jen na jednotlivé dny. Součástí všech přihlášek (cen) je účast na odborné části dle zvoleného rozsahu, podkladové materiály a účast na společenském večeru. Součástí ceny není ubytování. To si účastníci zajišťují individuálně, například za zvýhodněnou cenu v hotelu Continental (více)

Na společnský program je možné přihlašovat partnery cena za účat je 1 200 Kč vč. DPH. Účast partera lze zvolit při objednávání účastníka.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310701 14.05.2020 2020-05-14T10:00:00+02:00 - 15.05.2020 2020-05-15T13:00:00+02:00 Brno, Kounicova 680/6, Hotel Continental Brno 54 přihlásit na termín
310701 14.05.2020 2020-05-14T10:00:00+02:00 - 14.05.2020 2020-05-14T17:00:00+02:00 1.den 20 přihlásit na termín
310701 15.05.2020 2020-05-15T09:00:00+02:00 - 15.05.2020 2020-05-15T13:00:00+02:00 2.den 20 přihlásit na termín