Blok tří seminářů na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni

Publikováno 01.09.2020

V návaznosti na úspěšnou spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni při realizaci Právního vzdělávání pro poradenství Komora pořádá blok tří seminářů na odborná právní témata  zaměřena na potřeby daňových poradců, jejich asistentů, právnických osob vykonávajících daňové poradenství a dalších odborných spolupracovníků. Cílem seminářů je rozšířit posluchačům právní znalosti využitelné v jejich praxi. Obsah seminářů bude zohledňovat zkušeností z předchozích dvou běhů kurzu právního vzdělávání, které u daňových poradců dosáhly vynikajícího hodnocení. 

Aktuální judikatura NSS
JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., 
18. 9. 2020

Obsah:  Prekluze práva vyměřit daň, činnost odvolacího orgánu a spravedlivý proces, daňová kontrola a daňová ztráta, podvody na DPH.

Koncernové právo
JUDr. Tomáš Ficner,  Ph.D.
16. 10. 2020

Obsah: bude doplněno

Vybrané otázky náhrady škody
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
23. 10. 2020

Obsah: Úprava náhrady majetkové a nemajetkové újmy doznala spolu s přijetími stávajícího občanského zákoníku řady podstatných změn. Kurz bude zaměřen na výklad těchto výrazných změn po stránce teoretické i praktické na podkladě hlubšího seznámení se zásadními problémy aplikační praxe a právní nauky vztahující se k nové úpravě. 

Přihláška: www.kdpcr.cz/fpzu