Česko-slovenské daňové fórum

Tisknout
Publikováno 26.02.2020

Ve spolupráci se Slovenskou komorou daňových poradců pořádáme Česko-slovenské daňové fórum ve dnech 14. - 15. května 2020, v Brně.

Diskusní seminář seznámí účastníky s tématy z pohledu českého a slovenského daňového práva se zaměřením na praktické otázky. Témata přednesou odborníci z praxe, kteří se dané problematice věnují podrobně. Ke každému tématu se v následné moderované diskusi vyjádří také soudci Nejvyššího správního soudu ČR a Nejvyššího soudu SR. Tradiční součástí semináře je také vystoupení zástupců ministerstev financí a daňových a finančních správ obou zemí k problematice aktuálního stavu a vývoje daňové legislativy. Program diskusního semináře je rozdělen do dvou dnů a jeho součástí je také společenský program. Fórum je tradiční příležitostí k diskusi českých a slovenských daňových poradců a případnému navázání profesních i osobních kontaktů.

Témata DPPO
Zdanitelný příjem, co má a nemá podléhat dani – aktuální judikatura a výkladové problémy
Investice (majetek) vs. náklad – aktuální judikatura a výkladové problémy

Témata DPH
Převod práva nakládat jako vlastník
Praktické problémy spojené s DPH podvody typu missing trader

V jednotlivých panelech mimo jiné vystoupí Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL (moderátor i přednášející), Mgr. Ing. PETR TOMAN (přednášející), Ing. STANISLAV KRYL (moderátor). U každého tématu proběhne diskuse účastníků za účasti soudců Nejvyššího správního soudu ČR a Najviššieho súdu SR.

Účastníky zveme na společenský večer s rautem a cimbálovou muzikou po skončení prvního dne.

Přihláška a další podrobnosti