Komora daňových poradců má nově zvolené vedení

Publikováno 12.11.2021
Brno, 12. listopadu 2021 – Dnes se v prostorách paláce Žofín konala 29. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR. Mezi hlavní programové body patřila především volba nového Prezidia a členů Dozorčí a Disciplinární komise. Valné hromady se zúčastnilo 264 daňových poradců, kteří disponovali 695 hlasy.
 
Prezidium v období 2021 – 2024 bude pracovat ve složení:
Mgr. Michal Frankl; Ing. Jan Molín, Ph.D.; Ing. Bc. Jiří Nesrovnal; Ing. Matěj Nešleha; Ing. Petra Pospíšilová; doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.; Mgr. Ing. Petr Toman; Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA a MVDr. Milan Vodička. V pozici náhradníků pak Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. a Mgr. Edita Ševcovicová.
 
Prezidium si následně zvolilo svého prezidenta a viceprezidenta. Prezidentkou bude i v následujícím volebním období Ing. Petra Pospíšilová a pozici viceprezidenta bude i nadále zastávat Mgr. Ing. Petr Toman.
 
Dozorčí komise bude v období 2021 – 2024 pracovat ve složení:
Ing. Tomáš Klíma; Ing. Miluše Korbelová; Ing. Pavel Lampa; Ing. Vlastimil Sojka a Ing. Bc. Radka Šťastná, MBA, BA (Hons). V pozici náhradníků pak JUDr. Ing. Ariana Bučková a Ing. Tomáš Živný.
Předsedou Dozorčí komise byl zvolen Ing. Vlastimil Sojka.
 
Disciplinární komise bude v období 2021 - 2024 pracovat ve složení:
Mgr. Bc. Jiří Blecha, LL.M.; Ing. Václav Dvořák; Ing. Jana Gablovičová; JUDr. Michal Gembík; Ing. Viktor Hamža; Ing. Roman Kytlica; Mgr. Karla Maderová Voltnerová; Bc. Blanka Marková; JUDr. Kateřina Matoušková; Ing. Jiří Pavlík; Ing. Danuše Peková; Ing. Vladimír Přikryl a Ing. Jana Vlková. V pozici náhradníků pak Ing. Ladislav Bubniak; Petr Hercog; Ing. Robert Jurka, Ph.D.; Ing. Jaroslava Pechová.
Předsedou Disciplinární komise byla zvolena Mgr. Karla Maderová Voltnerová.
 
Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR, v úvodu Valné hromady shrnula činnost Komory za poslední období, kdy se Prezidium ve své činnosti zaměřilo na strategické priority Komory pro daňové poradce, pro daňové poradenství a pro daňové prostředí. Právě aktivity vedoucí ke srozumitelnému daňovému prostředí zmínila Petra Pospíšilová ve svém úvodním projevu. „Komora se dlouhodobě zasazuje o srozumitelné a předvídatelné daňové prostředí. I v tomto období jsme pokračovali v naší práci při tvorbě a připomínkování legislativy. Potvrzuje se nám, že když máme šanci se k navrhovaným opatřením vyjádřit před jejich vydáním, podaří se často předejít nežádoucím chybám, omylům a jiným nedokonalostem takových opatřeních. Jako pozitivní příklad můžeme uvést náš aktivní přístup v době pandemie. Podařilo se prosadit mnohé pozitivní změny například u programu na kompenzační bonus, pravidla pro uplatnění daňové ztráty nebo úpravy pro odpisy majetku.
 
Mezi pozvanými čestnými hosty byla i Tatjana Richterová, generální ředitelka Generálního finančního ředitelství a Ondřej Trubač, člen představenstva České advokátní komory, kteří ve svých vystoupeních pozdravili všechny přítomné daňové poradce. 
 
 

 
Ing. Petra Pospíšilová         Ing. Radek Neužil, LL.M.         
prezidentka KDP ČR               tajemník KDP ČR         
T: 731 423 975                        T: 602 501 092                       
E: prezident@kdpcr.cz            E: neuzil@kdpcr.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová

manažer PR
T: +420 605 205 705
E: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR

Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz

 

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 5 046 daňových poradců a eviduje 1 230 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2021_11_12_Komora_danovych_poradcu_ma_nove_zvolene_vedeni.pdf 444KB Stáhnout