Soutěž o nejlepší diplomku zná své vítěze

Publikováno 19.10.2021

Brno, 19. října 2021 – Do 4. ročníku soutěže diplomových prací na daňové téma, kterou na jaře letošního roku vyhlásila Komora daňových poradců ČR, se přihlásilo 13 studentů z 8 vysokých škol. Odborná hodnotící komise, ustanovená Prezidiem Komory, hodnotila jednotlivé práce na základě celé řady kritérií - invenčnost a argumentační přesvědčivost práce; soulad s profesí daňového poradce; využitelnost závěrů v praxi a míry dodržení nosného tématu.

Ve vzájemné shodě pak vybrala tři nejlepší práce:

1. místo
Filip Rásocha
(Univerzita Karlova, Právnická fakulta) - Prokazování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty

2. místo
Radim Procházka
(Masarykova univerzita, Ekonomicko - správní fakulta) - Účetní a daňová specifika svěřenského fondu

3. místo
Vojtěch Procházka
(Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská) - Judikatura chybějící daně v podvodu na DPH

Práce vítězných studentů splnily požadovaná kritéria, zabývaly se aktuálními daňovými tématy, přinesly zajímavé výsledky a zazněly v nich vlastní názory zpracovatelů. „Ze všech prací, které Komora v rámci soutěže diplomových prací obdržela, je zřejmý zájem jejich autorů o daňovou problematiku a profesi daňového poradce. To dokazuje i to, že oblast zdaňování je pro studenty atraktivní a přináší jim příležitost se po studiu úspěšně uplatnit v praxi,“ říká Radek Neužil, tajemník KDP ČR.

Předání ocenění proběhne na 12. ročníku odborného semináře Národní účetní rady v Praze dne 3. 12. 2021. Studentům bude poukázána finanční odměna a nabídnuta možnost publikace redukovaného textu v odborném časopisu Komory.

Komora daňových poradců ČR dlouhodobě usiluje o aktivní spolupráci s akademickou sférou, ať už na institucionální úrovni, nebo přímo se studenty. Soutěž diplomových prací tak bereme jako jeden z příkladů takové spolupráce a proto nás těší pozitivní ohlas a chuť studentů se do soutěže zapojit.

Za vedení Komory všem vítězným studentům srdečně blahopřejeme!

Ing. Radek Neužil, LL.M.          

tajemník KDP ČR                
T: +420 542 422 311             
E: neuzil@kdpcr.cz               

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová

manažer PR
T: +420 605 205 705
E: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR

Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz

 

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 5 049 daňových poradců a eviduje 1 227 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2021_10_19_Soutez_o_nejlepsi_diplomku_zna_sve_viteze.pdf 797KB Stáhnout