Daňové novinky

Stanovisko MF ČR k určení kategorie nástupnické účetní jednotky po přeměně

Informujeme, že Odbor Regulace a metodiky účetnictví MF ČR poskytl KAČR stanovisko k určení kategorie nástupnické účetní jednotky po přeměně.

25.05.2018 Daňové novinky

Den daňové svobody

Na dnešní den připadá podle výpočtů Liberálního institutu den daňové svobody. Jde o pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana.

22.05.2018 Daňové novinky

Studie Evropské komise: Jen za rok 2015 přišly země EU o 152 miliard EUR

Z CFE’s Tax Top 5 key tax news of the week vybíráme informaci o nové studii Evropské komise, která upozorňuje, že za rok 2015 se v zemích EU na dani z přidané hodnoty nevybralo přibližně 152 miliard eur.

05.10.2017 Daňové novinky

Daňový balíček bude účinný od 1. července 2017

Ve Sbírce zákonů byl dne 16.6.2017 pod číslem 170/2017 Sb. publikován zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. 

16.06.2017 Daňové novinky

Mnohostranná dohoda implementující BEPS byla podepsána

V Paříži byla podepsána mnohostranná dohoda k implementaci opatření proti erozi daňového základu (BEPS), která bude mít dopad na uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění. 

09.06.2017 Daňové novinky