Daňové novinky

CFE's Tax Top 5 - 26 November 2018

V příloze přikládáme CFE novinky pro tento týden, kde najdete shrnutí hlavního vývoje v oblasti daňové politiky v EU a na mezinárodní úrovni.

27.11.2018 Daňové novinky

CFE's Tax Top 5 - 29 October 2018

V příloze přikládáme CFE novinky pro tento týden, kde najdete shrnutí hlavního vývoje v oblasti daňové politiky v EU a na mezinárodní úrovni.

05.11.2018 Daňové novinky

Pracovní program Evropské komise pro rok 2019

Evropská komise představila svůj Pracovní program na příští rok, součástí kterého je i několik oblastí dotýkající se daňové problematiky.

25.10.2018 Daňové novinky

KDP a CFE trvají na zachování mlčenlivosti daňového poradce i v souvislosti se směrnicí DAC6

CFE Tax Advisers Europe vydalo stanovisko k transpozici směrnice „DAC6“, která zavádí novou povinnost poskytnout správci daně informace o přeshraničních daňových uspořádáních.

12.07.2018 Daňové novinky

Stanovisko MF ČR k určení kategorie nástupnické účetní jednotky po přeměně

Informujeme, že Odbor Regulace a metodiky účetnictví MF ČR poskytl KAČR stanovisko k určení kategorie nástupnické účetní jednotky po přeměně.

25.05.2018 Daňové novinky