Česko-slovenské fórum 2018 / Brno, 17. - 18. května 2018

Publikováno 02.04.2018

Kompletní program Česko-slovenského fóra naleznete na webových stránkách akce. Přijďte diskutovat s kolegy daňovými poradci, soudci Nejvyššího správního soudu a zástupci finančních správ a ministerstev financí obou zemí o aktuálních daňových tématech.

Hlavními tématy diskusního semináře jsou:

  • Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje včetně základní podmínky daňové uznatelnosti 
  • Vymezení příjmů fyzických osob z pohledu daně z příjmů (cestovní náhrady, zaměstnanecké benefity atd.) - aktuální problémy a judikatura
  • Stavební pozemky – definice, vazba na stavební předpisy
  • Ekonomická činnost při prodeji majetku, zejména v oblasti nemovitých věcí - prodej majetku, který není součástí obchodního majetku plátce DPH

Registace byla zahájena

Kontakt:
Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 317