Konference a semináře

ON-LINE - Účetnictví podnikatelů od A do Z pro daňové poradenství - již příští týden

Publikováno 24.09.2021
ON-LINE - Účetnictví podnikatelů od A do Z pro daňové poradenství - již příští týden

Na základě poptávky po on-line formě školení a určitým komplikacím se zajištěním učeben na některé termíny byl kurz přeplánován do online formy a proběhne prostřednictvím aplikace MS Teams. 

  • třídenní kurz
  • 18 hodin pokročilejších témat z praxe
  • určeno pro daňové poradce, jejich asistenty a další odbornou veřejnost
  • skvěle hodnocení lektoři
  • Komora ve spolupráci s VŠE v Praze

Kurz v rozsahu tří dnů se zaměřuje na účetnictví podnikatelských subjektů, které sestavují účetní závěrku podle českých účetních předpisů. Představeny budou hlavní požadavky účetních předpisů v jednotlivých oblastech účetního výkaznictví, a to včetně složitějších problémů, které účetní jednotky v daných oblastech v praxi řeší.

Lektoři: 
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Ing. Jan Molín, Ph.D.

Datum konání:
1. 10.
8. 10. 
15. 10.

Chci se dozvědět více