Konference a semináře

Setkání s JUDr. Martinem Vychopeněm

Publikováno 18.04.2017
Setkání s JUDr. Martinem Vychopeněm

Přihlášení na akci

JUDr. Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory je další osobností, která přijde diskutovat s daňovými poradci. Daňové poradenství a advokacie mají mnoho společných zásad, na kterých je výkon profese postaven. Zejména se jedná o profesní mlčenlivost, která čelí trvalé snaze o její omezení. Jak je možné se proti tomu bránit a co můžeme společně udělat na její obranu? Jaká rizika pro naše profese plynou z posunů v trestně-právní odpovědnosti, jak advokáti vnímají změny v právním prostředí a celospolečenských náladách?

Česká advokátní komora je lídrem diskuse ve věci boje proti nedovolenému podnikání v rámci působnosti profesních komor a tak bude zajímavé slyšet, jaké se rýsují možnosti v efektivním postihu neoprávněného výkonu profese. Dále nás bude zajímat, jaká je úloha komory v legislativním procesu a jak se jí daří prosazovat své názory. Toto a mnoho dalšího bude tématem tohoto setkání.

Setkání, které se uskuteční 27. dubna 2017 v sídle Kooperativa pojišťovna, a.s. v Praze, moderuje Ing. Martin Tuček, viceprezident KDP ČR. Setkání se mohou účastnit také spolupracovníci daňových poradců.