Blíží se uzávěrka přihlášek k jarním termínům zkoušek 2021

Publikováno 25.01.2021

Dnem 31. 1. 2021 skonční přijímání žádostí o vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce, které jsou plánovány na jarní zkušební období 2021. Pro písemné části byly stanoveny termíny 19. a 20. 4. 2021, pro ústní část termín 4. - 5. 5. 2021. Konkrétní místo, den a čas pro vykonání zkoušky jsou uchazečům upřesněny v osobní pozvánce.  

Prezidium Komory daňových poradců České republiky schválilo právní stav pro jarní termíny kvalifikačních a rozdílových zkoušek 2021:

- písemné dílčí části kvalifikační zkoušky v termínech 19. - 20. 4. 2021 budou k právnímu stavu účinnému k 1. 1. 2021,

- ústní část bude k účinnému právnímu stavu v době konání zkoušky.

Zkoušky jsou plánovány prezenčně s místem konání v Brně. Podrobnosti k přihlášení ke zkoušce naleznete v článku Podáte si žádost o vykonání kvalifikační zkoušky a Zúčastníte se kvalifikační zkoušky