Chcete se stát odborníkem na daně?

Tisknout
Publikováno 16.05.2017

Na vysokých školách v České republice někde začíná, jinde vrcholí období státních závěrečných zkoušek a budoucí absolventi právnických a ekonomických oborů po jejich zdárném složení zamíří do  praxe. Jednou z mnoha cest možného dalšího rozvoje jejich školních vědomostí může být podrobné studium daňových a souvisejících předpisů s cílem získat kvalifikaci odborníka na daně.

V dubnu letošního roku prokázalo své znalosti a tím uspělo u kvalifikačních zkoušek na daňového poradce padesát osm uchazečů, kteří budou přivítáni do profese 1. června 2017 při slavnostním předávání osvědčení v Rytířském sále Nové radnice v Brně. Jejich cesta k zápisu do seznamu poradců vedla od prostudování velkého množství odborných publikací, přes absolvování teorie a praktického počítání v přípravných kurzech, ověřování vlastních schopností aplikace získaných znalostí při řešení příkladů Sborníku příkladů až k úspěšnému absolvování všech tří dílčích částí kvalifikační zkoušky.

Patříte-li k těm, kdo si zvolili za cíl profesní dráhu daňového poradce, můžete se aktuálně hlásit ke kvalifikačním zkouškám konaným v podzimním zkušebním období 2017.

Termín přijímání přihlášek ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce končí uprostřed prázdnin, proto je dobré pamatovat na odeslání přihlášky ještě před začátkem letního odpočinku, neboť o zařazení žadatele ke zkoušce ve vybraném termínu rozhoduje i jeho včasné přihlášení. Zkušební období a podmínky pro přijímání žádostí o vykonání kvalifikační zkoušky jsou dány Zkušebním řádem. Uchazeči, jejichž úplná přihláška bude doručena Komoře do 31. 7. 2017, budou zařazeni k vykonání kvalifikační zkoušky v podzimním zkušebním období 2017. Přihlášky doručené Komoře po uvedeném datu budou evidovány k jarním termínům kvalifikačních zkoušek konaným v roce 2018.

Podrobné informace k přijímání přihlášek ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce naleznete v článku: Podáte si žádost o vykonání kvalifikační zkoušky.