Kdy končí přijímání přihlášek k jarním termínům kvalifikační zkoušky 2019?

Tisknout
Publikováno 21.01.2019

Již příští týden, tj. k 31.1.2019, končí termín přijímání žádostí o vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce, které budou uchazeči konat v jarním zkušebním období 2019.

Písemné části jarních kvalifikačních zkoušek proběhnou v termínech 2. a 3.4.2019, ústní část bude ve dnech 29.-30.4.2019. 

Již čtvrtým rokem jsou nedílnou součástí zkoušené problematiky profesní a související předpisy. Pro kvalifikační zkoušky konané v roce 2019 schválilo Prezidium nově také zařazení vybraných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. S otázkami z tohoto okruhu se mohou uchazeči setkat jak při písemné tak při ústní části zkoušky.

Komora nabízí uchazečům přípravné kurzy ke kvalifikační zkoušce, které bezprostředně předchází aktuálním zkušebním termínům. Kurzy jsou určeny především pro ty, kteří se chtějí kvalitně připravit na kvalifikační zkoušku na daňového poradce, jsou ale vhodné rovněž pro daňové poradce, jejich spolupracovníky a zaměstnance a také pro další osoby zabývající se problematikou daní, jako universální vzdělávací program. Profesní otázky jsou v nabídce Komory zařazeny jako webinář.

Uchazeči, jejichž přihláška bude doručena knaceláři Komory od 1.2.2019, budou již evidováni k podzimnímu termínu konání kvalifikačních zkoušek 2019. Podrobnosti k podání přihlášky a k průběhu kvalifikačních zkoušek jsou zveřejněny na webu Komory v oddělení Vstup do profese / Jak se stát poradcem.

Termíny kvalifikačních zkoušek 2019

 Přijímání přihlášek

 První písemná část zkoušky 

 Druhá písemná část zkoušky 

 Ústní část zkoušky 

1. 8. 2018 - 31. 1. 2019

2. 4. 2019

3. 4. 2019

29. - 30. 4. 2019

1. 2. - 31. 7. 2019

1. 10. 2019

2. 10. 2019

30. - 31. 10. 2019