Nejvyšší čas úhrady poplatku za zkoušku a rezervace ubytování

Publikováno 04.09.2019

Rádi bychom upozornili všechny uchazeče přihlášené ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce v podzimním zkušebním období 2019, že se blíží termín splatnosti poplatku za kvalifikační zkoušku. 

  • Dle § 5 odst. 9 zákona č. 523/1992 Sb. a dle  §11 Zkušebního řádu Komory daňových poradců ČR je poplatek za kvalifikační zkoušku nebo její části, konané v jednom zkušebním období, splatný nejpozději 20 dnů před konáním kvalifikační zkoušky nebo její části. 

Datum splatnosti poplatku u uchazečů přihlášených k 1. dílčí písemné části (i k částem souvisejícím) zkoušky v podzimním zkušebním období 2019  je 11.9.2019, u uchazečů přihlášených až k 2. dílčí písemné části zkoušky je 12.9.2019, u uchazečů přihlášených pouze k ústní části zkoušky je 10.10.2019.

  • Neuhradí-li uchazeč poplatek v termínu splatnosti, pak Komora dle § 3 odst. 3 Zkušebního řádu ukončí řízení ve věci kvalifikační zkoušky nebo její části.

Poplatek je třeba uhradit pod variabilním symbolem uvedeným ve výzvě k úhradě platby za zkoušku na účet Komory u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. účtu: 2107491443/2700. Uchazeči naleznou informace k platbě poplatku také na interním webu, kam mají přístup pod svým přihlášením nebo pod heslem, které jim bylo zasláno v pozvánce ke kvalifikační zkoušce.

Současně si dovolujeme touto formou informovat uchazeče o prodloužení termínu pro možnost využití nabídky ubytování v místě písemných zkoušek za zvýhodněné ceny. Hotel Voroněž bude přijímat objednávky ubytování účastníků zkoušek až do 15. 9. 2019. Rezervace je možné vytvářet přes následující link: KDPRIJEN2019.
Uvedená možnost ubytování je zcela individuální a na účet účastníka. Při individuálním zajištění ubytování je vhodné informovat se důkladně o cenové nabídce, možnosti získání individuálních slev, změny standardu ubytování a alternativní možnosti ubytování v jiném ubytovacím zařízení.