Kvalifikační zkoušky

Novela Zkušebního řádu KDP ČR s účinností od 1.2.2023

Publikováno 07.09.2022

Po dohodě s Ministerstvem financí Komora novelizovala Zkušební řád KDP ČR. Předmětem novely je úprava ustanovení § 11 týkající se změny výše částky hrazené žadateli za vykonání kvalifikační zkoušky nebo její části v jednom zkušebním období z původní výše 7000 Kč na 10000 Kč. Novela zkušebního řádu nabyde účinnosti od 1. 2. 2023, tj. pro uchazeče o vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce, kteří budou konat kvalifikační zkoušku v podzimním zkušebním období 2023. Řízení zahájená před nabytím účinnosti novely zkušebního řádu se řídí zkušebním řádem platným v době jejich zahájení.

Stávající výše poplatku za zkoušku byla schválena v roce 2013 s účinnosti od 1. 2. 2014. Změna poplatku za vykonání zkoušky byla navržena z důvodu růstu nákladů na organizační zajištění zkoušek.

Název souboru Velikost
Novela Zkušebního řádu s účinností od 1.2.2023 139KB Stáhnout