Změna výše poplatku za kvalifikační zkoušku

Publikováno 12.01.2023

Po dohodě s Ministerstvem financí Komora novelizovala Zkušební řád KDP ČR. Předmětem novely je úprava ustanovení § 11 týkající se změny výše částky hrazené žadateli za vykonání kvalifikační zkoušky nebo její části v jednom zkušebním období z původní výše 7000 Kč na 10000 Kč. Novela zkušebního řádu nabude účinnosti od 1. 2. 2023, tj. pro uchazeče o vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce, kteří se budou hlásit k vykonání kvalifikační zkoušky v podzimním zkušebním období 2023. Řízení zahájená před nabytím účinnosti novely zkušebního řádu se řídí Zkušebním řádem KDP ĆR platným v době jejich zahájení.

K předchozí, a dosud jediné změně výše poplatku za kvalifikační zkoušku z 5000 Kč na 7000 Kč, došlo změnou Zkušebního řádu KDP ČR v roce 2013 s účinnosti od 1. 2. 2014, přičemž původní částka 5000 Kč byla stanovena již v roce 1993, kdy se konaly první kvalifikační zkoušky ke vstupu do profese.

Změna poplatku za konání kvalifikační zkoušky byla v loňském roce navržena a schválena z důvodu růstu nákladů na organizační zajištění zkoušek. 

Aktuálně probíhá přijímání žádostí o vykonání kvalifikační zkoušky v jarním zkušebním období 2023. Uchazeči, kteří doručí svou přihlášku pro jarní zkušební období do 31. 1. 2023, budou vyzváni k úhradě poplatku ve výši 7000 Kč. Pokud se uchazeči nepodaří složit zkoušku nebo některou její část v jarním zkušebním období 2023, bude se moci přihlásit k vykonání zkoušky znovu v dalším zkušebním období, ale již za zvýšený poplatek 10000 Kč.

Uchazeči, jejichž přihláška bude doručena kanceláři Komory od 1. 2. 2023, budou evidováni k podzimním termínům kvalifikačních zkoušek 2023 a vyzváni k úhradě poplatku ve výši 10000 Kč. 

Název souboru Velikost
Novela Zkušebního řádu s účinností od 1.2.2023 139KB Stáhnout