Změna lhůty pro podání daňového přiznání je pro státní správu i daňové poplatníky prospěšná

Tisknout
Publikováno 13.12.2018

Brno, 14. prosince 2018 – Jak jsme již informovali v souvislosti s projednávaným daňovým balíčkem 2019, Komora podporuje některé pozměňovací návrhy. Mezi takové bezpochyby patří i návrh změny týkající se lhůt pro podání daňového přiznání.

Tento návrh v prvé řadě pozitivně motivuje poplatníky k elektronické komunikaci se správcem daně, což jako Komora dlouhodobě podporujeme,“ říká člen Prezidia, Jiří Nesrovnal. 

Kromě toho uvedený návrh odstraňuje mnohé výkladové nejasnosti, které v současné době v oblasti lhůt pro podávání přiznání zbytečně komplikují správu daní a přinášejí nejistotu pro poplatníky,“ doplňuje vedoucí Sekce správa daní a poplatků, Tomáš Hajdušek. 

Uvedený návrh odstraňuje zbytečné riziko v případě neúmyslných pochybení poplatníků či nestihnutí lhůt z důvodu jejich zaneprázdnění. V těchto situacích mohou situaci zachránit buď elektronickým podáním daňového přiznání, nebo využitím služeb daňových poradců. Výhodou pozměňovacího návrhu je také nulový negativní dopad do příjmů státního rozpočtu a zjednodušení správy daní na straně správce daně.

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 

člen Prezidia KDP ČR
Ing. Tomáš Hajdušek    

vedoucí Sekce správa daní a poplatků


 
T: 602 771 822

E: nconsult@nconsult.cz
T: 602 427 342

E: tomas@hajdusek.cz
 

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová

PR manažer

   
T: +420 605 205 705  

E: foretova@kdpcr.cz

H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR

Kozí ulice č. 4

602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 883 daňových poradců a eviduje 1 062 společností vykonávající daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 

Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.Název souboru Velikost
Změna lhůty pro podání daňového přiznání je pro státní správu i daňové poplatníky prospěšná.pdf 318KB Stáhnout