V anketě Zákon roku 2019 zvítězily předpisy, které ulehčují život a práci podnikatelům i občanům

Publikováno 30.04.2020

Brno, 30. dubna 2020 – Včera byly zveřejněny výsledky ankety Zákon roku 2019. První tři výherci naplňují zásadu, že stát je tu pro lidi a ne naopak a že výkon státní moci musí být předvídatelný. Na krásném třetím místě se umístila společná nominace Barbary Pořízkové, místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu, Jiřího Nesrovnala, člena Prezidia Komory daňových poradců, Karla Šimky, soudce Nejvyššího správního soudu a Terezy Tomanové, daňové poradkyně ze společnosti Deloitte Advisory, s.r.o., kterou je nález Ústavního soudu k formulářům v daňovém řízení.

„Soud jasně řekl, že obsah i uspořádání údajů povinných daňových tiskopisů není možné řešit pouze rozhodnutím Ministerstva financí ČR, ale pouze platným právním předpisem. Principy právního státu nelze pominout jen kvůli tomu, že by se bez nich státu vládlo lépe a lépe se vybíraly daně. Ústava zkrátka musí platit,“ uvedl k výsledkům Zákona roku Jiří Nesrovnal.

Návrh, aby formát a struktura formulářů byly stanoveny právním předpisem, uplatňovala Komora dlouhou dobu. „Těší nás, že do upravené novely daňového řádu, na jehož přípravě jsme měli možnost se podílet, byl předmětný nález Ústavního soudu promítnut,“ doplňuje Nesrovnal.

Apel na zachování základních principů právního státu je velmi aktuální i v současné nelehké situaci. A právě této myšlence se ve svém příspěvku věnoval Jiří Nesrovnal, mj. člen nominační rady.

Pořadí vítězných předpisů:
1. Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé (zákon o právu na digitální služby)
2. Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů (jednotné dny právní účinnosti a přehledy povinností)
3. Stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem

Zákon roku je společným projektem firem, asociací a dalších subjektů angažujících se v oblasti kvality regulace českého podnikání. Hlavním organizátorem je advokátní kancelář Deloitte Legal ve spolupráci s partnery z oblasti podnikatelské a právnické obce. Tímto projektem je aktivně podněcována společenská debata o potřebných oblastech a formách regulace podnikání v Česku. Záštitu projektu převzali Česká advokátní komora, Hospodářská komora ČR a Komora daňových poradců ČR.

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce DPPO
T: +420 602 771 822
E: nconsult@nconsult.cz

Kontaktní osoba kanceláře Komory
Ing. et Ing. Kateřina Foretová

manažer PR
T: +420 605 205 705
E: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz
 

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 954 daňových poradců a eviduje 1 155 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese https://taxadviserseurope.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2020_04_30_V anketě Zákon roku 2019 zvítězily předpisy které ulehčují život a práci podnikatelům i občanům.pdf 375KB Stáhnout