Aktuality

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech - nová kniha v našem e-shopu!

Zcela nová publikace obsahuje velké množství názorných příkladů postupů účtování, ukázky účetních metod, způsobů oceňování, postupů tvorby a použití opravných položek, postupů tvorby a použití rezerv, postupů odpisování dlouhodobého majetku a dalších.

11.03.2021 Publikace

Problematika DPH? Nová publikace DPH výklad s příklady je k dispozici v našem e-shopu!

Nechte se jednoduše provést daní z přidané hodnoty - právě vyšlo:  DPH výklad s příklady 2021.

04.03.2021 Publikace

Pro orientaci ve všech povinnostech práce mzdové účetní a personalisty využijete nové publikace v našem e-shopu!

Meritum Mzdy, Abeceda mzdové účetní a Abeceda personalisty vše podle platné legislativy pro rok 2021.

04.03.2021 Publikace

Také daňová evidence má své záludnosti. Nové publikace k účetnictví v našem e-shopu.

Daňová evidence a jednoduché účetnictví neziskových subjektů a Účtová osnova, České účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021 - novinky ve-shopu KDP ČR právě pro Vás!

02.03.2021 Publikace