Aktuality

Zajímá vás operativní leasing? Co všechno služba zahrnuje a jaké jsou její největší výhody?

Na tyto a další otázky naleznete odpovědi v nové publikaci Operativní leasing firemních vozidel.

04.04.2019 Publikace

Slovensko-české fórum 2019

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci se Slovenskou komorou daňových poradců pořádá XII. ročník diskusního semináře Slovensko-české fórum ve dnech 11. - 12. dubna 2019 v Bratislavě v Hotelu Holiday Inn. Seminář bude zaměřen na komplexní řešení aktuálních otázek daně z příjmů a daně z přidané hodno...

03.04.2019 Konference a semináře

Strategické priority Prezidia 2019 – 2021

Prezidium schválilo strategické priority Prezidia pro aktuální volební období. 

02.04.2019 Aktuality

Josef Fiala - Absolutní a relativní majetková práva

Absolutní a relativní majetková práva (zejména vlastnická práva a závazky) - podrobná analýza jednotlivých práv s věcně právními účinky, s důrazem na využití v daňové praxi.

02.04.2019 Konference a semináře

Hlubší zamyšlení nad nálezem ÚS k částečnému vracení nadměrného odpočtu

V poslední době rozvířil stojaté daňové vody významný nález Ústavního soudu k problematice částečného vracení nesporné části nadměrného odpočtu. Ústavní soud se velmi rázně a také správně rozhodl vyřešit vážný problém, o kterém se již roky ví.

01.04.2019 Mediální výstupy