Konference a semináře

Poslední volné místo na workshopu "Kulatý stůl k Mezinárodní výměně daňových informací"

Publikováno 19.09.2017

Komora daňových poradců České republiky ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze pořádá Kulatý stůl k Mezinárodní výměně daňových informací. 

     

Seminář nabídne možnost setkat se s předními odborníky GFŘ, MF, akademické a bankovní sféry na mezinárodní výměnu daňových informaci. Vystoupení expertů se zaměří na aktuální situaci, trend mezinárodní výměny daňových informací a pokroky ve spolupráci daňových správ. V návazné panelové diskusi bude možné vyslechnout různé úhly pohledu odborníků na aplikaci pravidel výměny v současnosti i do budoucna. Zapojení účastníků do diskuse bude více než vítané.

Odborný garant a moderátor akce je Ing. Lukáš Moravec, Ph.D., Katedra obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V panelové diskusi vystoupí Ing. Petra Pospíšilová, JUDr. Martina Matejová, Ph.D., Ing. Michal Roháček, Ing. Jan Rohan, Ing. Iveta Špičková, Ph.D.

Termín: 18. října 2017 9:00 - 16:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost společnosti Deloitte, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 - Karlín
Pro koho: Akce je určena daňovým poradcům, zástupcům státní správy, zejména Ministerstva financí a Finanční správy, akademickým pracovníkům, politikům, studentům a další odborné veřejnosti. 
Cena: 1 500 Kč vč. DPH je zvýhodněná cena pro daňové poradce, státní správu, členy IFA, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a akademické pracovníky. Cena pro ostatní je 2 000 Kč vč. DPH.

Více informací. Kapacita vyčerpána. Lze se přihlásit jako náhradník.

Organizačně akci zajišťuje Ing. Vít Šelešovský (e-mail: selesovsky@kdpcr.cz, tel: 542 422 317).

Akce se uskuteční za podpory: