Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Angličtina v daňové a účetní praxi - středně pokročilý kurz

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce, účetní, auditory a další odbornou veřejnost.

Obsahová náplň

Jedná se o dlouhodobý kurz profesní angličtiny složený ze dvou samostatných bloku. Profesní blok se zaměřuje přímo na simulaci poskytování daňového, účetního a ekonomického poradenství v angličtině. Na něj pak navazuje blok Use of English se zaměřením na správné užití jazyka. Kurz se koná v Praze formou 18 odpoledních setkání. Cca jednou za 14 dní se koná vždy jeden blok. Podrobný harmonogram naleznete ke stažení níže.

Anotace profesní blok - lektor Ing. Vladimír Zdražil
Naší společnou ambicí je získat dovednost poskytovat daňové, účetní či ekonomické poradenství klientovi v anglickém jazyce. Koncept bloku je postaven na aktuálním znění tuzemské daňové a účetní legislativy. Cca 14 dnů před každým setkáním obdrží účastníci doporučenou slovní zásobu, se kterou se bude pracovat. Na vlastní lekci se vždy lektor vyjádří ke konkrétní problematice ve formě powerpointové prezentace a následně se řeší v anglickém jazyce situace simulující obvyklé řešení ve vaší daňové či účetní praxi dle aktuální legislativy se zahraničním klientem, kolegou či obchodním partnerem. Pod každým zadáním nalezne účastník doporučenou slovní zásobu. Od účastníků se očekává chuť samostatného vyjádření. Velkou devizou je vzájemné obohacení se o poznatky jednotlivých účastníků ohledně praxe – vedení účetnictví, posouzení konkrétních situací ze strany správce daně atd. Na rozdíl od intenzivního dvoudenního kurzu je zde dostatečný prostor pro řízenou diskuzi, oponenturu ze strany všech účastníků atd.
 
Anotace Use of English - lektorka Mgr. Marcela Svatková (rozená Rodová)
Blok Use of English navazuje na dopolední výuku a má být jejím rozšířením. Hlavním cílem je procvičit slovní zásobu, která byla dopolední náplní výuky a její zavedení do praxe. Studenti vysvětlují a definují pojmy. Dále je součástí výuky gramatika, která ale není přednášena, nýbrž jde o zavedení specifických gramatických jevů do praxe v souvislosti s danou slovní zásobou a tématem. Studenti pracují s texty, dále ve dvojicích, naučí se specifická slovní spojení při telefonické komunikaci, popsat grafy atd. Materiály jsou sestaveny z obchodní a odborové angličtiny.

On-line procvičování - 50 min, 2x až 3x měsíčně
Jako doplnění kurzu můžete využít také on-line procvičování probírané terminologie v rozsahu 50 min s lektorkou paní Mgr. Marcelou Svatkovou. Procvičování probíhá prostřednictví on-line konferenční místnosti 2 krát až 3 krát měsíčně mezi jednotlivými setkáními. Účast na on-line kurzech je zdarma a je přístupna pouze účastníkům jazykových kurzů. Pro zapojení do konferenční místnosti potřebujete počítač s připojením na internet a sluchátka s mikrofonem. Prosím, berte na vědomí, že on-line kurzy nejsou součástí prezenčních kurzů. V případě technických potíží nebo časové zaneprázdněnosti lektorky nebude on-line kurz nahrazen v jiný termín. Děkujeme za pochopení. 

Koncept kurzu máme ověřen na čtyřech ukončených bězích. Hodnocení účastníků naleznete zde.

Základní a středně pokročilý kurz se obsahově příliš neliší. Hlavní rozdíl je ve vstupní znalosti angličtiny u účastníků a tím i přístupů lektorů ve výuce.

Organizační pokyny

Termín: říjen 2017 - červen 2018, 18 odpoledních setkání
Maximální počet účastníků na jednom kurzu: 12
Doporučená znalost AJ: B2 (stupnice pro sebehodnocení ke stažení níže), použití češtiny ze strany lektorů je omezeno na skutečné minimum.
Místo konání: Křižíkova 36a, Praha
 

Harmonogram dne Praha 9:00 - 10:55 11:05 - 13:00 Oběd 14:00 - 15:55 16:05 - 18:00
------------------------ Profesní blok / Use of English

Cena kurzu zahrnuje plnou účast, podkladové materiály, drobné občerstvení a nelze ji nijak krátit. Pro otevření kurzu je potřeba minimálně 9 účastníků. 

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Mgr. Marcela Svatková

Mgr. Marcela Svatková

Lektorka anglického a německého jazyka Jazykové školy Zachová s.r.o. Pelhřimov, kde pracuje od jejího vzniku. V současné době působí na pozici hlavní metodičky výuky cizích jazyků. Angličtinu studovala na Univerzitě Karlově v Praze. Lektorka se specializuje jak na individuální, tak i skupinovou výuku. Vede kurzy všeobecného i odborného jazyka.

Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Lektor má bohaté zkušenosti s obchodním jednáním se zahraničními partnery s důrazem na zprostředkování prodeje obchodních společností zahraničním investorům. Mezi jeho další aktivity patří sestavování a překlad účtových rozvrhů účetních jednotek do angličtiny a lektorská činnost v oblasti mezinárodního obchodu a smluv s mezinárodním obsahem.

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Termíny Praha 2017/2018 274KB Stáhnout
Obsah profesního bloku 677KB Stáhnout
Stupnice pro sebehodnocení 224KB Stáhnout
Letáček ke kurzům angličtiny 500KB Stáhnout
Pozvánka na kurz 443KB Stáhnout

Doporučené publikace