Intenzivní kurz angličtiny pro daňové poradce a asistenty - 2,5 dne v malých skupinkách

Publikováno 01.08.2021

Intenzivní prezenční kurz angličtiny je koncipován jako kombinace tří odlišně zaměřených bloků, které však na sebe navazují a jejichž pojítkem bude daňová a účetní angličtina. Profesní blok se zaměří na skutečná daňová a účetní témata, která budou prezentována lektory se znalostí profesní problematiky. Účastníkům bude dán dostatečný prostor pro diskusi nad probíranými tématy, čímž bude simulováno poskytování daňového poradenství anglicky hovořící klientele. Blok Use of English se vedle procvičení profesní slovní zásoby, zaměří na gramaticky správné použití jazyka. Kurz je dále doplněn blokem obchodní angličtiny s rodilým mluvčím.

Účastníci se mohou hlásit dle jazykové úrovně do dvou skupin. Každá skupina bude mít maximálně 8 účastníků a část prvního a druhého dne bude dále rozdělena do dvou podskupin o 4 účastnících. 

Skupina A - úroveň B1+, B2
Skupina B - úroveň A2, B1

Součástí kurzu je bohatý společenský program. Po skončení prvního dne proběhne výuky tance v angličtině pod vedením Marcely Šmrhové a Andreje Šimko a po skončení druhého dne proběhne prohlídka města Brna v angličtině.

Program a přihláška.