Konference a semináře

Právní vzdělávání pro poradenství Praha - přihlášky stále přijímáme

Publikováno 01.04.2018

KDP ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze pořádá další cyklus dvouletého vzdělávacího programu Právní vzdělávání pro poradenství. Vzdělávání je určeno daňovým poradcům, jejich spolupracovníkům a právnickým osobám vykonávajícím daňové poradenství a další odborné veřejnosti. Cílem je doplnit posluchačům základy teoretického právního vzdělání a rozšířit jim právní znalosti využitelné v jejich praxi.

Nyní se můžete také přihlásit pouze na jednotlivé přednášky a nebo na celý cyklus za sníženou cenu.

Podrobnější informace, rozpis témat a přihlášku na celý cyklus naleznete zde.

Termíny jarního semestru 2018

26 .2. 2018

Teorie práva

Právo (subjektivní, objektivní), jeho obsah, forma a předmět, právní normy (struktura, výklad), legislativní proces…

12. 3. 2018

Ústavní právo

Postavení ÚP, význam, vztah k mezinárodnímu a unijnímu právu, projev v jednotlivých oblastech, základní práva a svobody, Ústavní soud a jeho role…

30. 4. 2018

Mezinárodní právo (veřejné)

Postavení MP, vztah M smluv k vnitrostátnímu právu, klíčové instituce a organizace, výklad MP norem…

14. 5. 2018

Unijní právo

Postavení UP, normy, výklad, legislativní proces, orgány…