Kontaktní osoba

Ing. Veronika Nováčková
E-mail: novackova@kdpcr.cz
Tel.: 542422328

Právní vzdělávání Praha 2018/2019

KDP ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze pořádá dvouletý vzdělávací program Právní vzdělávání pro poradenství. Cílem je doplnit posluchačům základy teoretického právního vzdělání a rozšířit jim právní znalosti využitelné v jejich praxi. Právní vzdělávání absolvovalo v minulosti více než 1 400 účastníků.

Nabízíme Vám možnost účastnit se cyklu Právního vzdělávání na UK v Praze, který byl otevřen v únoru 2018.

Pro koho je kurz určen

Vzdělávání je určeno daňovým poradcům, jejich spolupracovníkům a právnickým osobám vykonávající daňové poradenství a další odborné veřejnosti.

Obsahová náplň

Cyklus se skládá ze 4 semestrů a 18 seminárních dní, kdy 1. semestr se zaměřením na teorii práva již proběhl. Nabízíme Vám i tak možnost absolvovat následující 3 semestry, jejichž obsahem jsou konkrétní právní oblasti zohledňující praktické využití v praxi daňových poradců.

Rámcový obsah kurzu

Semestr Oblast Náplň Dny

Blok I - Teoretické základy práva
JIŽ PROBĚHLO

Blok II – Soukromé právo 1

2.

Občanské právo

Subjekty, jednání, prameny, věcná práva, závazky, odpovědnost, civilní proces, exekuce…

4 d

2.

Pracovní právo

Vznik a zánik PP, dohody, práva a povinnosti, odpovědnost, úrazové pojištění, zahraniční prvek…

1 d

Blok III – Soukromé právo 2

3.

Obchodní právo

Korporace, závazky, nekalá soutěž, ochrana spotřebitele, insolvence, mezinárodní obchod…

4 d

Blok IV – Veřejné právo

4.

Správní právo

Správní řád, jednotlivé napojené oblasti (živnostenský zákon, životní prostředí, stavební právo…), správní soudnictví…

1,5 d

4.

Finanční právo

Vše kromě „daní jako takových“ – zejm. ústavní aspekty daní, finanční trh, banky, pojišťovny, platební styk, rozpočty…

1,5 d

4.

Právo sociálního zabezpečení

Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění, státní sociální podpora…

0,5 d

4.

Trestní právo

Obecné otázky, daňové TČ, trestní proces, mlčenlivost…

1,5 d

Organizační pokyny

Cena za 3 semestry
25 410,- vč. DPH - daňoví poradci, asistenti DP evidovaní v seznamu KDP ČR,
30 250,- vč. DPH - odborná veřejnost.

Možné je také absolvovat pouze jednotlivé přednášky. V případě zájmu o přihlášení na některou přednášku nebo blok, prosím kontaktuje Veroniku Nováčkovou, email: novackova@kdpcr.cz.
Cena za jednotlivou přednášku je 1.990,- Kč pro DP a asistenty; 2.300,- Kč pro ostatní účastníky.

Místo konání
Praha, Univerzita Karlova - Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7. Učebna 220. Mapa zde.

Termín konání
Cyklus přednášek probíhá od února 2018 do prosince 2019. Konkrétní termíny přednášek jsou zveřejňovány vždy před začátkem nového semestru

Podzimní semestr 2018
15. 10. 2018 - Občanské právo I.
29. 10. 2018 - Občanské právo II.
12. 11. 2018 - Občanské právo III.
26. 11. 2018 - Občanské právo IV.
10. 12. 2018 - Pracovní právo

Semináře probíhají vždy v pondělí od 9.00 do 17.00. Organizátor může seminář přesunout na jiný den než je pondělí jen velmi výjimečně. Termíny jednotlivých seminářů jsou účastníkům zveřejněny vždy bezprostředně před konkrétním semestrem.

Po vytvoření rezervace a následném odeslání objednávky, obdržíte e-mailem zálohovou fakturu. Daňový doklad obdržíte po zaplacení školného na účet KDP ČR uvedený na zálohové faktuře. Podmínkou zařazení na Právní vzdělávání je uhrazení zálohové platby. Účastnický poplatek zahrnuje školicí dny, podkladové studijní materiály a drobné občerstvení.
Další informace o samotné akci obdržíte před zahájením semestru.

 

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310204 15.10.2018 2018-10-15T00:00:00+02:00 - 31.12.2019 2019-12-31T00:00:00+01:00 3 semestry - Praha, nám. Curieových 7, Právnická fakulta UK, učebna č. 220 7 přihlásit na termín