Kontaktní osoba

Ing. Veronika Nováčková
E-mail: novackova@kdpcr.cz
Tel.: 542422328

Právní vzdělávání Praha 2018/2019

KDP ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze pořádá dvouletý vzdělávací program Právní vzdělávání pro poradenství. Cílem je doplnit posluchačům základy teoretického právního vzdělání a rozšířit jim právní znalosti využitelné v jejich praxi. Právní vzdělávání absolvovalo v minulosti více než 1 400 účastníků.

Pro koho je kurz určen

Toto vzdělávání je určeno daňovým poradcům, jejich spolupracovníkům a právnickým osobám vykonávajícím daňové poradenství a další odborné veřejnosti.

Obsahová náplň

 Rámcový obsah kurzu

 

Semestr Oblast Náplň Dny

Blok I - Teoretické základy práva

1.

Teorie práva

Právo (subjektivní, objektivní), jeho obsah, forma a předmět, právní normy (struktura, výklad), legislativní proces…

1 d

1.

Ústavní právo

Postavení ÚP, význam, vztah k mezinárodnímu a unijnímu právu, projev v jednotlivých oblastech, základní práva a svobody, Ústavní soud a jeho role…

1 d

1.

Mezinárodní právo (veřejné)  

Postavení MP, vztah M smluv k vnitrostátnímu právu, klíčové instituce a organizace, výklad MP norem…

1 d

1.

Unijní právo

Postavení UP, normy, výklad, legislativní proces, orgány…

1 d

Blok II – Soukromé právo 1

2.

Občanské právo

Subjekty, jednání, prameny, věcná práva, závazky, odpovědnost, civilní proces, exekuce…

4 d

2.

Pracovní právo

Vznik a zánik PP, dohody, práva a povinnosti, odpovědnost, úrazové pojištění, zahraniční prvek…

1 d

Blok III – Soukromé právo 2

3.

Obchodní právo

Korporace, závazky, nekalá soutěž, ochrana spotřebitele, insolvence, mezinárodní obchod…

4 d

Blok IV – Veřejné právo

4.

Správní právo

Správní řád, jednotlivé napojené oblasti (živnostenský zákon, životní prostředí, stavební právo…), správní soudnictví…

1,5 d

4.

Finanční právo

Vše kromě „daní jako takových“ – zejm. ústavní aspekty daní, finanční trh, banky, pojišťovny, platební styk, rozpočty…

1,5 d

4.

Právo sociálního zabezpečení

Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění, státní sociální podpora…

0,5 d

4.

Trestní právo

Obecné otázky, daňové TČ, trestní proces, mlčenlivost…

1,5 d

Organizační pokyny

Místo konání
Praha, Univerzita Karlova - Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7. Učebna 220. Mapa zde.

Termín konání
Cyklus přednášek bude probíhat od února 2018 do prosince 2019. Konkrétní termíny přednášek jsou zveřejňovány vždy před začátkem nového semestru.

Jarní semestr 2018
26 .2. 2018 - Teorie práva
12. 3. 2018 - Ústavní právo
30. 4. 2018 - Mezinárodní právo (veřejné)
14. 5. 2018 - Unijní právo

Vzdělávání je rozvrženo do 18 seminárních dnů v průběhu 4 semestrů. V jednom semestru se koná 4 až 5 seminářů. Semináře budou probíhat vždy v pondělí od 9.00 do 17.00. Organizátor může seminář přesunout na jiný den než je pondělí jen velmi výjimečně. Termíny jednotlivých seminářů jsou účastníkům zveřejněny vždy bezprostředně před konkrétním semestrem.

Po vytvoření rezervace a následném odeslání objednávky, obdržíte e-mailem zálohovou fakturu. Daňový doklad obdržíte po zaplacení školného na účet KDP ČR uvedený na zálohové faktuře. Podmínkou zařazení na Právní vzdělávání je uhrazení zálohové platby. Účastnický poplatek zahrnuje školicí dny, podkladové studijní materiály a drobné občerstvení.

Osvědčení o absolvování
Všichni účastníci mají možnost získat osvědčení o absolvování právního vzdělávání, které vydá Právnická fakulta UK. Podmínkou je úspěšné složení písemného testu a minimálně 80 % účast na přednáškách.

Termíny kurzu

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310204 26.02.2018 2018-02-26T00:00:00+01:00 - 31.12.2019 2019-12-31T00:00:00+01:00 Praha, nám. Curieových 7, Právnická fakulta UK, učebna č. 220 30 přihlásit na termín