Přemýšlíte o profesi? Pak neváhejte

Publikováno 10.07.2019

Důkladnou přípravou na zkoušky na daňového poradce získáte obrovský rozsah znalostí daňového práva a budete připraveni stát se žádanými experty v oboru. Právo vykonávat daňové poradenství ale získáte skutečně až po úspěšném složení zkoušky a zápisu do seznamu. 

Pokud váháte s podáním přihlášky ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce, jejíž písemné části se budou konat ve dnech 1. a 2. října 2019 a ústní část 30. a 31. října 2019, pak máte na rozmyšlenou ještě poslední tři týdny. Přijímání přihlášek k podzimním zkouškám skončí dle zkušebního řádu k 31. červenci 2019. Žádosti o vykonání zkoušky doručené Komoře po tomto datu již budou evidovány k jarním termínům roku 2020.

Prezidium Komory daňových poradců České republiky schválilo právní stav pro podzimní termíny kvalifikačních a rozdílových zkoušek 2019:

  • písemné dílčí části kvalifikační zkoušky v termínech 1. - 2. 10. 2019  budou k právnímu stavu účinnému k 30. 6. 2019, 
  • ústní část bude k účinnému právnímu stavu v době konání zkoušky.

Podrobné informace k přípravě na zkoušku a k podmínkám pro přijetí žádosti o vykonání zkoušky naleznete na webu Komory v části Vstup do profese / Jak se stát poradcem.