Problematika hmotného a nehmotného majetku v nové publikaci!

Tisknout
Publikováno 04.08.2020

Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování a používání hmotného movitého majetku v podnikatelské činnosti. Autor se věnuje také otázkám oprav a technického zhodnocení, likvidace a prodeje majetku. V samostatné kapitole je pojednána oblast DPH.

Zakoupit ji můžete v našem e-shopu.