Aktuality

Novinky, které zavedl zákoník práce - obsáhlý komentář s judikaturou

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší ucelený výklad všech změn doplněný bohatými citacemi z použitelné judikatury. Nově v našem e-shopu!...

26.08.2021 Publikace

Potkávají vás neuvěřitelné náhody nejen v daňových řízeních?

Jiří Dušek, penzionovaný daňový poradce, garant za Klub daňových poradců Vysočiny, je autorem řady odborných knih. Tentokrát ale předkládá odlišné téma Průvodce synchronicitou a synchronicita průvodcem - Jazyk neuvěřitelných náhod.

25.08.2021 Publikace

Právní stav kvalifikačních zkoušek v jarním zkušebním období 2022

Prezidium Komory daňových poradců České republiky schválilo právní stav pro jarní termíny kvalifikačních a rozdílových zkoušek 2022.

24.08.2021 Kvalifikační zkoušky

Novinka v e-shopu Daňové zákony a účetnictví k 30. 6. 2021

Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 30. 6. 2021 s paralelním vyznačením změn od 1. 7. 2021 jsou v prodeji!

17.08.2021 Publikace

Aktuální a sporné otázky obchodního a daňového práva

Kurz pořádaný ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy proběhne 6. - 7. října 2021, prezenčně na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a on-line v MS Teams. Obsahem přednášek bude novela ZOK 2021, likvidace obchodních společností, evidence skutečných majitelů, digitální daň, E...

14.08.2021 Aktuality