Kontaktní osoba

Ing. Veronika Nováčková
E-mail: novackova@kdpcr.cz
Tel.: 542422328

Právní vzdělávání pro poradenství Brno 2019/2020

                                                                                          

Komora daňových poradců ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, pořádá další běh dlouhodobého vzdělávacího programu Právní vzdělávání pro poradenství. Cílem je doplnit posluchačům základy teoretického právního vzdělání a rozšířit jim právní znalosti využitelné v jejich praxi.

Jedná se o vysoce pozitivně hodnocený vzdělávací cyklus, kde se Komora společně s Právnickou fakultou stále snaží obsah přednášek co nejlépe přizpůsobit potřebám daňových poradců. Každý účastník má možnost v závěru kurzu obdržet osvědčení o absolvování - na právě skončeném běhu si osvědčení převzalo 11 úspěšných absolventů.

V roce 2019 bude tento cyklus Právního vzdělávání pro poradenství jediný, který Komora daňových poradců oterívá.

Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen daňovým poradcům, jejich asistentům, právnickým osobám vykonávajícím daňové poradenství a další odborné veřejnosti.

Hodnocení účastníků minulého běhu

Cyklus právního vzdělávání konaný v letech 2017 - 2018 obdržel od účastníků skvělé hodnocení s průměrnou známkou 1,2.

Komentáře:

"Přednáška byla nabitá informacemi, podaná byla velmi srozumitelně, podklady byly sice strohé ale po zakoupení knihy od stejného autora, kde se vše dopodrobna rozepisuje stejně, jako to bylo prezentováno, to ničemu nevadí."
"Mockrat dekuji za skvely kurz. Jsem velmi spokojen s naplni a vsemi tematy, ktere v prubehu tech 4 semestru zaznely. Dekuji!"
"Paní Dobrovolná zajímavě doplňovala přednášku příklady z praxe. "
"Skvele prednasky. Velmi srozumitelne a prakticke."
"Pan dr. Stránský byl dokonalý. Praktická zaměřené přednáška, skvělě zpracované písemné materiály. Výborný řečník, jasné odpovědi zpestřené vtipnými poznámkami."
"Skvělý přednášející - logické vysvětlení na praktických příkladech - výborný řečník."

Obsahová náplň

Teorie práva

 • Úvod do právní problematiky

Občanské právo

 • Obecná část Občanského zákoníku
 • Občanský soudní řád
 • Insolvenční právo a exekuce
 • Absolutní a relativní majetková práva (zejména vlastnická práva a závazky)

Obchodní právo

 • Smluvní obchodní vztahy
 • Obchodní korporace
 • Obchodní soudnictví

Správní a finanční právo

 • Smluvní obchodní vztahy
 • Obchodní korporace
 • Obchodní soudnictví

Pracovní právo

 • Zákoník práce

Trestní právo

 • Trestné právo hmotné a procesní ve vztahu k daňovému poradenství

Mezinárodní a evropské právo

 • Právo EU – úvod do problematiky
 • Právo EU se zaměřením na problematiku daní

Rozvrh přednášek v jarním semestru

25.2.2019   Teorie práva, prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

15.4.2019   Absolutní a relativní majetková práva (zejména vlastnická práva a závazky), prof. JUDr. Josef Fiala, CS.

29.4.2019   Pracovní právo, zákoník práce, JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

20.5.2019   Obecná část Občanského zákoníku, JUDr. Michal Janoušek, Ph.D.

10.6.2019   Absolutní a relativní majetková práva (zejména vlastnická práva a závazky) - pokračování, prof. JUDr. Josef Fiala, CS.

Organizační pokyny

Cena:
24 200 Kč vč. DPH pro DP a asistenty DP, evidované v seznamu KDP ČR
30 250 Kč vč. DPH pro ostatní účastníky

Vzdělávání je rozvrženo do 18 seminárních dnů v průběhu dvou let. V jednom semestru se koná 4 až 5 seminářů. Semináře budou probíhat ve stanovené pondělky od 9.00 do 16.00. Organizátor může seminář přesunout na jiný den než je pondělí jen velmi výjimečně. Termíny jednotlivých seminářů jsou účastníkům zveřejněny vždy bezprostředně před konkrétním semestrem.

Po vytvoření rezervace a následném odeslání objednávky, obdržíte e-mailem výzvu k úhradě. Daňový doklad obdržíte po zaplacení školného na účet KDP ČR uvedený na výzvě. Podmínkou zařazení na Právní vzdělávání pro poradenství je uhrazení zálohové platby. Účastnický poplatek zahrnuje školicí dny, podkladové studijní materiály, které účastníci obdrží na místě před začátkem kurzu, a drobné občerstvení.

Osvědčení o absolvování

Všichni účastníci Právního vzdělávání mají možnost získat osvědčení o absolvování právního vzdělávání, které vydá Právnická fakulta MU. Podmínkou je zpracování písemné práce, která bude na konci cyklu kladně ohodnocena, a zároveň 80% účast na přednáškách.
Další informace k vypracování a odevzdání závěrečné práce budou upřesněny.

 

 

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310205 25.02.2019 2019-02-25T00:00:00+01:00 - 31.12.2020 2020-12-31T00:00:00+01:00 Brno, Veveří 70, Právnická fakulta MU 9 přihlásit na termín