Kvalifikační zkoušky

Kolik uchazečů půjde na podzim ke zkoušce?

Již pouze deset dnů zbývá uchazečům na podání žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce v podzimním zkušebním období 2017.

21.7.2017 Kvalifikační zkoušky

Termíny zkoušek pro rok 2018

Pro zájemce o vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce, kteří se připravují konat některou z dílčích částí v roce 2018, zveřejňujeme Prezidiem stanovené termíny a obsahové zaměření dílčích částí zkoušek.

13.6.2017 Kvalifikační zkoušky

Chcete se stát odborníkem na daně?

Jednou z mnoha cest možného dalšího rozvoje školních vědomostí čerstvých absolventů právnických a ekonomických oborů vysokých škol může být podrobné studium daňových a souvisejících předpisů s cílem získat kvalifikaci odborníka na daně.

16.5.2017 Kvalifikační zkoušky

Obsahové zaměření a termíny zkoušek pro rok 2018

Prezidium Komory daňových poradců ČR schválilo na svém dubnovém zasedání termíny pro konání dílčích částí kvalifikačních a rozdílových zkoušek v roce 2018 a obsahové zaměření jednotlivých dílčích částí zkoušek.

14.4.2017 Kvalifikační zkoušky

Písemné zkoušky v jarním zkušebním období 2017 mají uchazeči za sebou

Písemné části kvalifikační zkoušky na daňového poradce, konané v jarním zkušebním období 2017, mají účastníci právě za sebou. S bodovým hodnocením svých písemných prací a správným řešením se mohou seznámit v uzavřené části webu pod svým osobním přihlášením.

14.4.2017 Kvalifikační zkoušky